Art Naif Festiwal

Art Naif Festiwal (do 2009 roku Nikisz For) to katowicki festiwal twórczości nieprofesjonalej i folkloru.

Impreza istnieje od 2008 roku i organizowana jest przez fundację Eko-Art.Silesia oraz Galerię Szyb Wilson. Coroczne edycje festiwalu mają miejsce latem, koncentrując się na terenie katowickiego Nikiszowca (choć nie tylko). Profil programowy festiwalu jest bardzo zróżnicowany: festiwal łączy różne dziedziny sztuki (teatr, muzyka, sztuki wizualne), prezentując bądź twórczość amatorską, bądź związaną z folklorem. Impreza ma charakter międzynarodowy, a czasem wręcz egzotyczny, łącząc w jedną całość warsztaty śpiewu mongolskiego, koncerty muzyki kubańskiej, przeglądy filmu afrykańskiego czy malarzy naiwnych z całego świata.

Od 2008 roku w festiwalu uczestniczyło ponad kilkuset twórców z całego świata. Art Naif Festiwal to jedyne wydarzenie w Europie związane z twórczością nieprofesjonalną, które organizowane jest na tak dużą skalę. (łb)