Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej Ars Cameralis

Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej Ars Cameralis jest jednym z najstarszych i najbardziej oryginalnych festiwali na Górnym Śląsku. Jego wyjątkowość polega na interdyscyplinarności – festiwal nie ogranicza się do jednej dziedziny, ale organizowane są wydarzenia związane z muzyką, sztuką, teatrem, filmem i literaturą, specyficzną formą – festiwal trwa zazwyczaj przez trzy tygodnie w listopadzie i wydarzenia odbywają się w kilku miastach aglomeracji śląskiej, wyrazisty program i nacisk na wysoki poziom artystyczny.

Festiwal istnieje od 1992 roku i początkowo promował lokalnych artystów, od 1994 kiedy została wyodrębniona instytucja do organizacji festiwalu i dyrektorem jej został Marek Zieliński, charakter festiwalu uległ zmianie. Ars Cameralis połączył w sobie promocję artystów ze Śląska z otwarciem się na artystów zagranicznych i różnorodność. Z jednej strony festiwal często eksploruje alternatywne nisze, z drugiej jego duży prestiż sprawia, że niektórzy artyści zyskują dzięki Ars Cameralis miejsce w sercach polskich fanów. Program festiwalu nie jest układany ze względu na aktualną popularność artystów, ale często sprowadzane są ikony muzyki alternatywnej (m.in. Laurie Anderson, Faust, Low), znaczące marki sztuki współczesnej (Jake & Dinos Chapman, Joseph Beyus, Roger Ballen), jak również interesujące zjawiska teatralne i literackie.

Ars Cameralis to festiwal, który trudno opisać w liczbach, ze względu na multigatunkowość i wizjonerstwo programowe. Wydarzenie ma stałe grono odbiorców, które ufając gustowi organizatorów odkrywa dzięki tej imprezie nowe, niezwykle interesujące zjawiska współczesnej kultury. Każda edycja festiwalu to spotkanie z nowymi, inspirującymi i często zaskakującymi prądami i indywidualnymi postawami twórczymi. (ach)