Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej

Konferencja/ kongres/ debata
Muzyka
Teatr
Taniec
Bytom
1994
czerwiec

Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej jest dwutygodniową imprezą artystyczną i edukacyjną organizowaną przez Śląski Teatr Tańca w Bytomiu. Wydarzeniu patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Bytomia oraz Metropolia Silesia. Seminaria naukowe, warsztaty oraz projekty twórcze odbywają się w Śląskim Teatrze Tańca oraz w teatrach festiwalowych miast partnerskich na terenie regionu. Od 1994 roku na zaproszenie ŚTT artyści, teoretycy oraz teatromani z całego świata spotykają się w Bytomiu, by wspólnie poszerzać dialog o współczesnym teatrze tańca.

Festiwal opiera się na trzech podstawowych filarach: artystycznym, edukacyjnym i seminaryjnym. Cechą reprezentatywną Festiwalu Sztuki Tanecznej jest fakt, że umożliwia monitorowanie najciekawszych projektów tanecznych z całego świata. W ŚTT gościły dotąd zespoły mi.in.: z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Korei Południowej, a także znani i cenieni artyści z polskich ośrodków tanecznych. Ponadto w ramach festiwalu odbywają się zajęcia z tańca współczesnego oraz warsztaty pisania o tańcu, z których mogą skorzystać studenci zainteresowani dziennikarstwem. Zmaganiom artystycznym rokrocznie towarzyszy seminarium naukowe, na którym zostały dotąd omówione kwestie między innymi postrzegania tańca oraz języka, jakim można go opisywać. (mb)