Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Silesia

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Silesia sięga do tradycji Gliwic będących tyglem kulturowym, garem, w którym miesza się historia Polaków i Niemców. Sam przegląd to przede wszystkim imponujący pokaz prawdziwych białych kruków – filmów stosunkowo mało znanych szerszej publiczności, ale interesujących zarówno dla filmoznawców, jak i dla… historyków. Pokazujących bowiem małe ojczyzny, problemy przesiedleńców, niejednoznaczne spory narodowościowe i tożsamościowe. Mocny i trudny temat.

Festiwal powstał dzięki zjednoczeniu sił kina Amok i Muzeum w Gliwicach. Organizatorzy wybierają więc filmy, które są interesujące, jeśli oglądać je z różnych perspektyw, pod różnymi kątami. Miłośnicy kina zachwycą się wyciągniętymi z lamusa perełkami, zafascynowani historią widzowie będą pod wrażeniem ciekawej i bardzo niejednoznacznej tematyki, a poszukująca po prostu dobrego kina publiczność znajdzie tu kilka świetnie opowiedzianych historii. W poprzednich edycjach tematami przewodnimi uczyniono m.in.: hasło „Die verlorene Heimat/ Ojczyzna Utracona” oraz losy polskich przesiedleńców ze wschodnich kresów dawnej Rzeczpospolitej.
Ostatnia edycja Festiwalu odbyła się w roku 2012. (am)