Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater

Muzyka
Częstochowa
1991
maj

Częstochowa wraz z klasztorem na Jasnej Górze jest celem milionów pielgrzymów z całego świata. Tym samym wydaje się być idealnym miejscem do prezentacji muzyki sakralnej. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater stał się zatem w naturalny sposób muzyczną wizytówką miasta. Organizowany jest od 1991 roku.

Od początku istnienia jego głównym celem jest prezentacja muzyki trzech największych religii monoteistycznych: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Prowadzenie dialogu międzykulturowego otwiera słuchacza na inne wyznania i uczy tolerancji. Drugą ważną misją festiwalu jest promocja muzyki polskiej. Co roku w programie znajdują się koncerty prawykonań festiwalowych, podczas których prezentowane są utwory pisane dla festiwalu. W ciągu dwudziestu lat miało tu miejsce ponad 200 premier. Każdego roku celem zamówień kompozytorskich jest nowa msza, prawykonywana podczas inauguracji liturgicznej festiwalu. Program festiwalu uwzględnia też promocję muzyki jasnogórskiej, obszerny zbiór kompozycji barokowych zachowanych w archiwach Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze jest systematycznie promowany poprzez koncerty, nagrania radiowe i telewizyjne oraz wydawnictwa płytowe i nutowe.

Festiwal wspiera także młodych twórców. Wspólnie z warszawskim Instytutem Musica Sacra organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski na utwór sakralny do tekstu łacińskiego, na chór mieszany a cappella. Interdyscyplinarnego charakteru nadają festiwalowi liczne imprezy towarzyszące. Od 2007 roku festiwal Gaude Mater należy do Światowego Stowarzyszenia Festiwali Muzyki Sakralnej. (gm)