Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

Pierwszy konkurs dyrygencki w Katowicach miał miejsce w 1970 roku pod nazwą Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów. I Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga odbył się w grudniu 1979 roku, w setną rocznicę urodzin jego patrona. Od tego czasu, obok Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, stał się reprezentacyjnym konkursem muzycznym i od razu wszedł do ekskluzywnego grona Stowarzyszenia Międzynarodowych Konkursów Muzycznych z siedzibą w Genewie.

Od samego początku zgłoszenia konkursowe przyjmowano od kandydatów z całego świata, często już nagrodzonych lub wyróżnionych na innych, starszych i bardziej renomowanych konkursach sztuki dyrygenckiej.

Imprezę do życia powołał długoletni dyrektor Filharmonii Śląskiej prof. Karol Stryja, absolwent klasy dyrygentury Grzegorza Fitelberga, który stał się patronem imprezy. Był on kierownikiem artystycznym i dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej od 1953 do 1990 roku, a w latach 1968-1983 zajmował ponadto stanowisko Dyrektora Artystycznego Orkiestry Symfonicznej w Odense (Dania). Grzegorz Fitelberg był kompozytorem i jednym z najwybitniejszych polskich dyrygentów, który w 1896 roku ukończył studia muzyczne w Instytucie Muzycznym w Warszawie pod kierunkiem Stanisława Barcewicza (skrzypce) i Zygmunta Noskowskiego (kompozycja). (gm)