Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

Patron konkursu – Adam Didur, wybitny bas, przez 25 lat solista słynnej Metropolitan Opera w Nowym Jorku, przeszedł do historii jako założyciel Opery Śląskiej w Bytomiu po II wojnie światowej.

Konkurs w Bytomiu jest imprezą unikatową, jedną z nielicznych tego rodzaju na świecie, a jego laureaci od kilkudziesięciu lat rozsławiają polską kulturę muzyczną. Jest konsekwencją organizowanych od 1979 roku Ogólnopolskich Konkursów Wokalistyki Operowej, które zyskały sobie wysokie oceny polskich i zagranicznych krytyków muzycznych. To oni postulowali rozszerzenie formuły konkursu, zważywszy jego poziom organizacyjny i oryginalność. W rezultacie konkursy w latach 1994 i 2000 miały charakter imprez umiędzynarodowionych – do jury, obok polskich, zaproszono również zagranicznych wybitnych artystów. Dopuszczono też możliwość udziału w konkursie obcokrajowców, o ile pracą lub studiami związani byli z Polską, natomiast w roku 2004 konkurs stał się już w pełni międzynarodowy.

Ideą konkursu jest podniesienie poziomu sztuki operowej w Polsce, promocja najbardziej utalentowanych polskich młodych śpiewaków operowych w konfrontacji z wyróżniającymi się przedstawicielami międzynarodowej sztuki operowej, promocja polskiej kultury muzycznej i polskiej sztuki wykonawczej. Konkurs od lat pozwala polskim miłośnikom śpiewu operowego na udział w wartościowym turnieju szczególnie uzdolnionych w tej trudnej dziedzinie młodych artystów. Ostatnia edycja Festiwalu miała miejsce w roku 2008. (gm)