Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Urodzona w Częstochowie, Halina Poświatowska to jedna z największych polskich poetek XX wieku. Pięknie potrafiła pisać o miłości i o śmierci. Jest autorką często przytaczanego zdania: „z tęsknoty pisze się wiersze”. Od 1974 roku w jej rodzinnym mieście odbywa się Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej, który ma na celu pobudzenia aktywności twórczej w dziedzinie poezji, promocję utalentowanych twórców krótkich form literackich, konfrontację twórczości poetyckiej, a także integrację środowisk literackich.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: debiut i po debiucie, a wziąć udział mogą w nim wszyscy, którzy ukończyli 16. rok życia i na adres organizatora, Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, podeślą zestaw maksymalnie pięciu, niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej wierszy o dowolnej tematyce. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień pieniężnych podczas finału konkursu. W ramach konfrontacji poetyckich odbywają się liczne imprezy – spotkania autorskie, warsztaty poetyckie, koncerty muzyczne, turnieje jednego wiersza oraz salony literackie. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej w 2011 roku odbył się po raz 34. Jego patronka żyła dwa lata krócej.
Rok 2013 był pechowy, nie starczyło funduszy na organizację kolejnej edycji Konkursu. (rsz)