{oh!} Orkiestra Historyczna!

Orkiestra Historyczna to pierwsza w regionie śląskim profesjonalna orkiestra, grająca na instrumentach historycznych w znanym na całym świecie nurcie wykonawstwa zgodnego historycznie
(Historically Informed Performance). Dla muzyków tego nurtu priorytetem jest dotarcie do najwierniejszego brzmienia danej epoki poprzez badanie dostępnych źródeł kulturowych.

Zespół powstał jako wypełnienie luki w ofercie kulturalnej regionu w oparciu o instrumentalistów wykształconych w kierunku historycznego wykonawstwa muzyki i pasjonujących się muzyką komponowaną pomiędzy 1600 a 1850 rokiem.

Zdecydowana większość członków Orkiestry Historycznej związana jest z Katowicami i Śląskiem, ale do tej pory nie mieli możliwości wykorzystania swoich umiejętności na rzecz mieszkańców regionu, zasilając swym talentem podobne zespoły działające w Europie: Paryżu, Londynie, Berlinie, Pradze, Lizbonie a także we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie czy Warszawie.

Wśród instrumentalistów i instrumentalistek wchodzących w skład zespołu można znaleźć teoretyków, kompozytorów, wykładowców uczelni w Katowicach i Krakowie. Członkowie Orkiestry są laureatami konkursów, stypendystami ministerstwa oraz innych fundacji i instytucji, absolwentami polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, którzy doświadczenie zdobywali w najlepszych europejskich zespołach, we współpracy ze znakomitymi dyrygentami i solistami.

Orkiestra Historyczna jest zespołem młodych, pełnych energii profesjonalnych artystów, którzy będąc pasjonatami w swojej dziedzinie i osobami silnie związanymi ze Śląskiem chcą wnieść w ten region nową jakość w wykonawstwie muzyki epok od baroku do romantyzmu.