Kościół pw. Narodzenia NMP (Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej) w Pszowie

Obiekty sakralne
Neobarok
późnobarokowy
Fryderyk Gans
1743-1747
Kościół pw. Narodzenia NMP (Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej) w Pszowie
ul. Bohaterów Westerplatte 1
Pszów

Historia parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny sięga XIII wieku. Pierwszy, drewniany jeszcze kościół został wzniesiony w latach 1265-1293 i nosił wezwanie Wszystkich Świętych. Później świątynia została zastąpiona murowaną.
Obecny kościół powstał w latach 1743-1747. Został wzniesiony zgodnie z projektem Fryderyka Gansa z Karniowa. Początkowo był to kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, a w 1862 został konsekrowany pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Charakterystyczne dwie skrajne wieże fasady zostały wzniesione w latach 1847-1850.
W 1750 roku poświęcony został ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Uśmiechniętej (zwanym też obrazem Matki Boskiej Pszowskiej). Obraz, otoczony kultem i znany z cudownych uzdrowień, został przed laty przywieziony do Pszowa jako kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W czasie renowacji malarz, Fryderyk Siedlecki, zmienił wygląd oryginału tworząc wizerunek znany dziś jako Matki Boskiej Uśmiechniętej.
W budowli szczególnie zachwyca fasada – bogato zdobiona, rozczłonkowana pilastrami i gzymsami, z dwoma skrajnymi wieżami na planie kwadratu i ozdobnym szczytem. W elewacjach wieży ulokowano wnęki z rzeźbami, a także zegary.
Wnętrze świątyni jest również bogate – wzrok przyciągają złocenia, dekoracyjne rzeźbienia, a także polichromie wykonane w 1923 roku. Podziw budzą także organy z 1928 roku o romantycznej i barokowej estetyce brzmieniowej.