Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów

Sektor publiczny
Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów
ul. Plac Sejmu Śląskiego 2
Katowice

Biuro Europejskiej Stolicy Kultury powołano do życia w 2009 roku w związku ze staraniami Katowic o uzyskanie tego tytułu w roku 2016. Początkowo działało w ramach Górnośląskiego Centrum Kultury, a następnie (w roku 2010) otrzymało prawo do samodzielnego funkcjonowania. Po niekorzystnym dla Katowic rozstrzygnięciu konkursu jednostka przyjęła nazwę Katowice – Miasto Ogrodów. Kontynuuje zarówno program zawarty we wniosku aplikacyjnym Miasto Ogrodów, jak i powołuje do życia nowe projekty społeczne i kulturalne. Do zadań instytucji wymienianych w statucie należy m.in.: promocja kulturalna i współpraca ze środowiskami artystycznymi, naukowymi, biznesowymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, organizacja wydarzeń artystycznych, konferencji, seminariów oraz inicjowanie i koordynowanie badań w sferze kultury oraz monitoring Strategii Rozwoju Kultury Katowice 2020+. Flagowe projekty instytucji kultury to Street Art Festiwal prezentujący sztukę uliczną, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Ars Independent dotyczący kina niezależnego oraz Video Re:view pokazujący najważniejsze zjawiska w sztuce wideo. Ważną inicjatywą jest SuperOgród – akcja społeczna i artystyczna, która polega na corocznym ukwiecaniu balkonów superjednostki w Katowicach przy dużym zaangażowaniu mieszkańców tego budynku. Dużą popularnością cieszy się także powołana do życia wypożyczalnia rowerów miejskich.

Największym sukcesem byłego Biura ESK jest przyczynienie się do stopniowej zmiany wizerunku Katowic w regionie i w całym kraju, do współtworzenia nowego obrazu Katowic: miasta kreatywnego i otwartego na innowacje. Starania tej instytucji i uruchomienie społecznej energii w związku z konkursem na Europejską Stolicę Kultury wywołały swoistą modę na miasto.

Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów współpracuje z organizacjami miejskimi i wojewódzkimi, zasila najważniejsze festiwale i inicjatywy w regionie oraz działa na rzecz promocji Katowic.