Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej

Ośrodek kultury
Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej
ul. Al. Armii Krajowej 23/25
Częstochowa

Akademickie Centrum Kultury powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996 roku na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. Jego głównym zadaniem było krzewienie kultury w środowisku akademickim, a także wśród mieszkańców Częstochowy i okolic. Propozycje Akademickiego Centrum Kultury obejmowały szerokie spektrum działań, od koncertów muzyki poważnej, poprzez wystawy malarstwa, grafiki, pokazy filmowe do działań teatralnych, kabaretowych i pokazów tańca nowoczesnego.
ACK współpracowało z wieloma organizacjami studenckimi, było współorganizatorem juwenaliów studenckich, a także organizowanych cyklicznie studenckich jesieni kulturalnych. Pod skrzydłami Akademickiego Centrum Kultury działały: Chór Politechniki Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, Teatr Tańca Politechniki Częstochowskiej, Teatr Politechniki Częstochowskiej „4 x Lepsi” oraz Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”. Centrum organizowało także Ogólnopolski Studencki Festiwal Teatralny, cieszący się przez lata dużą popularnością. W 2004 roku w ACK odbyły się Mistrzostwa Polski „Dance Show”.
Na bazie Akademickiego Centrum Kultury w 2005 roku powstało Akademickie Centrum Kultury i Sportu.
Obecnie w ACKiS odbywają się kursy tańca dla studentów i pracowników Uczelni, spotkania reaktywowanego DKF „Rumcjas”, który jest najstarszym w Polsce Dyskusyjnym Klubem Filmowym. W Centrum działa także Chór Politechniki Częstochowskiej, prowadzony przez Grzegorza Papalskiego, a także Studencki Teatr „Trybik". Jesienią 2010 roku powstała scena kabaretowa Politechniki „Polikabareciarnia”, na której prezentują się najlepsze kabarety z całej Polski.
W Akademickim Centrum Kultury i Sportu organizowane są koncerty, spektakle, sympozja naukowe, konferencje, kursy, targi, wernisaże, spotkania, bale okolicznościowe, a także spotkania hobbystyczne. Realizowana jest podstawowa misja Akademickiego Centrum Kultury i Sportu, czyli ułatwianie dostępu do kultury i sportu młodzieży akademickiej oraz promowanie macierzystej uczelni.