Śląskie Dni Architektury

Film
Konferencja/ kongres/ debata
Sztuki wizualne
Gliwice
Katowice
Ustroń
2004
październik

Coroczny przegląd najważniejszych wydarzeń architektonicznych na Śląsku, z bogatym programem wydarzeń towarzyszących. Organizatorem imprezy jest katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Najważniejszym wydarzeniem Śląskich Dni Architektury jest konkurs Architektura Roku i towarzysząca mu wystawa. Konkurs organizowany jest od 1998 roku i stanowi największy przegląd współczesnej architektury Województwa Śląskiego. W ramach konkursu wręczane są nagrody w kategoriach Najlepszy Obiekt Architektoniczny Województwa Śląskiego (Grand Prix), Wnętrze Roku, Młody Twórca Śląskiej Architektury. Ważnym elementem ŚDA jest również cykl Mistrzowie Architektury, w ramach którego mają miejsce wykłady osobistości światowej architektury (m.in. w 2003 roku Dietmar Steiner, w 2004 roku Dick van Gameren, w 2008 roku Goncalo Byrne).

Oferta programowa zmienia się rokrocznie, obejmując warsztaty, zwiedzanie nagrodzonych obiektów, pokazy filmowe i konferencje, zawsze jednak nakierowana jest na promowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii. Pomimo lokalnego wydźwięku, Śląskie Dni Architektury są jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w kraju, co roku śledzonym przez ogólnopolskie media branżowe. (łb)