Interaktywny przewodnik po historii kultury woj. śląskiego


wszystkie trasy (17)


Szlak muzealny
Muzeum swój rodowód bierze z łacińskiego słowa musaeum, które oznacza świątynię, miejsce przeznaczone muzom. W starożytności mianem muzeum określano także ośrodki naukowe. Do podstawowych ról przypisywanych współcześnie muzeom należy gromadzenie, przechowywanie i konserwacja eksponatów, dokumentujących działalność człowieka i jego otoczenia. Muzeum roztacza opiekę nad dobrami kultury w zakresie wiedzy, techniki i sztuki oraz okazy przyrody, ale również prowadzi własną działalność badawczo-naukową oraz realizuje misję edukacyjną. Nadrzędnym celem dzisiejszej „świątyni muz” jest także pogłębienie światowej integracji – poprzez działalność wystawienniczą pomagają dostrzec i zrozumieć różnice pomiędzy kulturami i ludźmi. Niejednokrotnie zdarza się tak, że prace naukowe prowadzone w muzeach przyczyniają się do rozwoju innych dóbr narodowych i gałęzi przemysłu. W ramach swej działalności edukacyjnej muzea stanowią integralny składnik nauki szkolnej, dopełniając i w interesujący sposób przedstawiając wiedzę z różnych dyscyplin. Pozwalają także zrozumieć ewolucję systemów (technicznych, naturalnych, społecznych itp.), a także wykształcają potrzebę obcowania z dziełem sztuki, uczą formułowania ocen o charakterze estetycznym i etycznym oraz uczą szacunku do pracy i rękodzieła. Wśród śląskich muzeów na szczególna uwagę zasługuje m.in. Tyskie Browarium, Muzeum Śląskie czy Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Większość śląskich placówek muzealnych bierze udział w corocznej Nocy Muzeów odbywającej się w maju, podczas której prezentuje swoje najciekawsze zbiory.