Interaktywny przewodnik po historii kultury woj. śląskiego


wszystkie trasy (17)


Szlakiem kultury sakralnej
Wśród wszystkich zabytków na Śląsku znakomitą większość stanowią te sakralne. Ich tradycja jest znacznie starsza niż dzieje zabytków świeckich i częstokroć bogatsza. Są to świątynie, cmentarze, kapliczki i przydrożne krzyże, figury, klasztory czy dzwonnice. Budowle tego typu zajmowały centralne miejsce miast i innych siedlisk ludzi. To wokół nich w sposób zarówno architektoniczny, jak i symboliczny grupowało się życie społeczności lokalnych. Do dziedzictwa sztuki sakralnej należą także inne formy działalności człowieka, takie jak: wytwarzanie przedmiotów magicznych i artefaktów, muzyka sakralna czy taniec. Zabytki ruchome to także dzieła malarskie i instrumenty muzyczne o tej tematyce. Za najstarszy zabytek kultury sakralnej na terenie Śląska uznaje się rotundę w Cieszynie, datowaną na 2 połowę XI wieku. Analizując i zwiedzając zabytki sakralne nie można zapominać o miejscach kultu protestantów, ewangelików czy Żydów. Według Dariusza Gumbrychta, współautora kościelnego Rocznika Statystycznego z 1991 r.: „Miejsca kultu są znakami obecności religii w życiu narodu. W zależności od okresu, przybierały postać warownej twierdzy (okres romański), strzelistych katedr (gotyk), pałaców Bożych (renesans), salonu Chrystusa (barok) aż do współczesnego namiotu Boga”.