Biblioteka Śląska

Biblioteka
Aneta Satława
tel 322083700, fax 322083720
Biblioteka Śląska
ul. Pl. Rady Europy 1
Katowice

Biblioteka Śląska jest najstarszą, a jednocześnie największą publiczną biblioteką naukową na terenie Górnego Śląska. Jej zbiory liczą obecnie ponad 2,3 miliona woluminów. Obok piśmiennictwa współczesnego Biblioteka Śląska posiada szczególnie cenną kolekcję zbiorów specjalnych, obejmującą m.in.: stare druki, rękopisy, materiały ikonograficzne
i kartografię. W zbiorach znajdują się ponadto materiały o charakterze regionalnym, dokumenty audiowizualne, dokumenty życia społecznego i elektroniczne nośniki informacji.
Średnio w ciągu roku Bibliotekę Śląską odwiedza ok. 360 tysięcy osób, wypożyczając ok. 600 tysięcy woluminów, mając też możliwość uczestniczenia w ok. 400 imprezach promujących kulturę i naukę. Biblioteka Śląska otacza również merytoryczną opieką 815 bibliotek w całym województwie.
W 2006 roku powołano Śląską Bibliotekę Cyfrową (www.sbc.org.pl), prezentującą
w Internecie kulturowe dziedzictwo regionu. W 2009 roku zainicjowano tu projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych, w ramach którego powstaje kolekcja ok. 27 tysięcy cyfrowych kopii zbiorów zabytkowych zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
Książnica od lat prowadzi ciekawą działalność animacyjną i wydawniczą. Corocznie ukazuje się tu ok. 30 publikacji, m.in. w seriach Folia Scientica Bibliothecae Silesianae i Silesianka Przedstawia. Wydawana też jest „Książnica Śląska” oraz szereg bibliografii i katalogów. Od 2003 roku w Bibliotece Śląskiej mieści się redakcja „Guliwera” – czasopisma o książce dla dziecka.