Fundacja Brama Cukermana

Muzeum
Fundacja Brama Cukermana
ul. Al. Kołłątaja 24/28
Będzin

Fundacja Brama Cukermana złożona została 10 marca 2009 roku w Będzinie. Wcześniej, od sierpnia 2008 roku, jej członkowie stanowili grupę ludzi społecznie zaangażowanych jako Inicjatywa Brama Cukermana.
Fundacja powstała z potrzeby kreatywnego wykorzystania potencjału mieszkańców Będzina oraz walorów turystycznych miasta. Priorytetem organizacji jest opieka i promocja dawnego żydowskiego Domu Modlitw, który jednocześnie jest siedzibą fundacji.
Sztibl znajduje się w kamienicy, w bramie, potocznie zwanej Bramą Cukermana od nazwiska przedwojennego właściciela. W pomieszczeniu zachowały się polichromie nawiązujące do motywów charakterystycznych dla religii judaistycznej. Fundacja opiekuje się zabytkowym miejscem, organizuje zajęcia edukacyjne, spotkania, koncerty i wycieczki szlakiem historii Żydów w Będzinie i na Śląsku.
Fundacja podejmuje się realizacji licznych projektów mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Będzina oraz zachęcenie do poznawania historii tego miejsca. Jednym z projektów, który powstał w trosce o dziedzictwo historyczne miasta, jest „Hurtownia Manufaktury”. Inicjatywa polegała na umieszczaniu tablic reklamowych na budynkach, w których kiedyś funkcjonowały sklepy, zakłady, związki. W ten sposób dawne miejsca zyskały nowe życie, a mieszkańcy miasta mogli się zapoznać z ich historią. Fundacja stworzyła także cykl audio przewodników po dziedzictwie żydowskim w miastach Województwa Śląskiego, pt. „Opowieści nieobecnych”.