Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Biblioteka
Elwira Kabat-Georgijewa
tel 322663396, fax 322664659
Dorota Szatan
tel 322979005
Katarzyna Zawadzka
tel 322664376
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
tel 322663496
Filia nr 1 Środula
tel 322942072
Filia nr 2 Rudna IV
tel 322912871
Filia nr 3 Klimontów
tel 322929552
Filia nr 4 Sielec
tel 322661437
Filia nr 5 Walcownia
tel 323633544
Filia nr 6 Niwka
tel 322992581
Filia nr 7 Dańdówka
tel 322994022
Filia nr 8 Osiedle Dor.
tel 322917324
Biblioteka Dziecięca
tel 322906293
Filia nr 10 Kazimierz
tel 322634076
Filia nr 11 Ostrowy
tel 322969207
Filia nr 12 Porąbka
tel 322983970
Filia nr 13 Maczki
tel 322923889
Filia nr 14 Zagórze
tel 322920730
Filia nr 15 Mec
tel 322633178
Filia nr 17 Pogoń
tel 322910071
Filia nr 18 Juliusz
tel 322947726
Filia nr 19 Milowice
tel 322979141
Filia nr 20 St.Sosnowiec ul. Piłsudskiego 27 Tel. (32) 263-11-76/77f20@biblioteka.sosnowiec.pl
tel 322932745
Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu
ul. Kościelna 11
Sosnowiec

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu jest największą i jedną z najstarszych instytucji upowszechniania kultury w mieście. W chwili obecnej Biblioteka dysponuje siecią 21 placówek udostępniania wyposażonych w cenne, stale uzupełniane o nowości rynku wydawniczego zbiory, dzięki czemu zasięgiem działania obejmuje ponad 42.000 czytelników. Biblioteka pełni również ważną funkcję kulturotwórczą, będąc organizatorem różnorodnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Należą do nich wystawy tematyczne, wernisaże plastyczne, koncerty, spotkania autorskie, wykłady, projekcje filmowe (również w ramach kolejnych edycji Sosnowieckich Dni Literatury), konferencje naukowe, festyny dla dzieci, inscenizacje teatralne i kabaretowe, liczne konkursy z różnych dziedzin. Dodatkowo, zakończony niedawno proces komputeryzacji sieci umożliwia czytelnikom dostęp do e-katalogu oraz elektroniczne zamawianie materiałów bibliotecznych. Wszystkie placówki wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy, umożliwiający bezpłatne korzystanie z Internetu oraz udział w kursach komputerowych, a także e-learningowych kursach języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. Aby pozyskać dodatkowe fundusze na organizację i promocję przedsięwzięć kulturalnych, infrastrukturalnych oraz zakup nowości wydawniczych Biblioteka od ponad 10 lat z powodzeniem uczestniczy w konkursach grantowych ogłaszanych przez: Samorząd Województwa Śląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Instytut Książki, Muzeum Historii Polski oraz różnego typu fundacje i stowarzyszenia. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 1.713.392 zł zrealizowano m.in. 10 edycji Sesji Zagłębiowskich, 9 edycji Sosnowieckich Dni Literatury, projekt literacki „Czytając Herberta”, wydanie 3. tomu słownika biobibliograficznego „Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim”, projekt informatyczny „Zmieniamy się dla Ciebie – nowy OPAC/nowe komputery”. Efektywna działalność na rzecz promowania kultury nie byłaby jednak możliwa bez zaangażowania całego zespołu pracowników instytucji, którzy należą do grona najlepiej wykwalifikowanych i kreatywnych w województwie śląskim. Posiadają wieloletnie doświadczenie w organizowaniu znaczących wydarzeń kulturalnych w mieście i regionie śląsko-zagłębiowskim.