Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

Muzeum Diecezjalne w Katowicach powstało w 1975 roku, w 50 rocznicę ustanowienia Diecezji.
Placówka inwentaryzuje, gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia do badań obiekty zabytkowe sztuki religijnej, pamiątki życia religijnego, obiekty treści świeckiej pochodzące z parafii i z darów, przedmioty posiadające jakikolwiek związek z regionem i historią diecezji. Instytucja przez lata gromadziła pamiątki historyczne, starodruki i obiekty sztuki religijnej z terenu Diecezji Katowickiej.
W przestrzeni Muzeum funkcjonują dwie stałe wystawy sztuki gotyckiej i nowożytnej. Placówka stale powiększa swoje zbiory w oparciu o systematycznie napływające dary i nieliczne zakupy. Współpracuje z muzeami i galeriami w Polsce, w Czechach, Słowacji, Niemczech. Prowadzi działalność wystawienniczą zarówno w swojej siedzibie, jak i poza nią, w rozległych przestrzeniach zaprzyjaźnionych instytucji kultury. Z regularną częstotliwością w Muzeum realizuje się program wystaw historycznych i promocję współczesnej plastyki. Placówka uczestniczy także w pracach konserwatorskich na terenie Diecezji.