Muzeum Częstochowskie

Muzeum
Katarzyna Jezierska
tel 343605631, fax 343605631
Ratusz
tel 343605631
Galeria Dobrej Sztuki
tel 343605631
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej
tel 343605631
Galeria Malarstwa i Rzeźby
tel 343605631
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
tel 343605631
Rezerwat Archeologiczny
tel 343605631
Zagroda Włościańska
tel 343605631
Multicentrum „Zodiak”
tel 343605631
Centrum Promocji Młodych
tel 343605631
Pawilon Etnograficzny
tel 343605631
Pawilon Wystawowy
tel 343605631
Muzeum Częstochowskie
ul. al. Najświętszej Maryi Panny 45a
Częstochowa

Muzeum Częstochowskie jest najstarszą instytucją kulturalną regionu częstochowskiego. Odgrywa ogromną rolę w jego życiu społecznym i kulturalnym, wpływa znacząco na tradycję i historię. Muzeum Częstochowskie to już ponad sto lat działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania i prezentowania zbiorów z zakresu historii, sztuki, przyrody, etnografii i archeologii. Jest placówką wielodziałową. Poza gromadzeniem i opracowywaniem eksponatów, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, prowadzi działalność wystawienniczą oraz badawczą, edukacyjną i wydawniczą. Odbywają się tu spotkania naukowe, kulturalne, promocje publikacji oraz kameralne koncerty. Muzeum posiada kilka obiektów wystawienniczych, rozmieszczonych na terenie miasta, służących do przygotowywania wystaw stałych lub czasowych. Są to: Ratusz, Ratusz B., Pawilony Wystawowe w Parku im. Stanisława Staszica, Galeria Dobrej Sztuki, Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Galeria Malarstwa i Rzeźby XIX i XX wieku oraz Rezerwat Archeologiczny.
O atrakcyjności turystycznej Muzeum Częstochowskiego decyduje nie tylko jego korzystne położenie w samym sercu miasta, w otoczeniu znanych zabytków. Nie mniej ważny jest w tej mierze sam charakter Muzeum i jego zbiory, gromadzone w ramach kilku zasadniczych działów: archeologicznego, etnograficznego, historycznego, przyrodniczego i sztuki. W Muzeum funkcjonuje także dział edukacyjny i biblioteka.