Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

Muzeum
Karol Franek
tel 338511630
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie
ul. Głęboka 50
Cieszyn

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie powstało w roku 1996 w celu zachowania dóbr kulturowych i materialnych cieszyńskiego drukarstwa. Pomyślane zostało też jako miejsce upamiętniające bogate tradycje drukarskich na Śląsku Cieszyńskim.
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie to magiczne miejsce, w którym przechował się klimat dawnych czasów. Udało się zachować typograficzną drukarnię z całym bogactwem czcionek, matryc, klisz chemigraficznych i drzeworytniczych, urządzeń i maszyn odlewniczych, urządzeń drukujących, pras dociskowych i urządzeń introligatorskich. Są też przykłady innych technik drukarskich.
Zasadą muzeum jest utrzymanie istniejących i doprowadzenie nowych nabytków do pełnej sprawności technicznej. Placówka może poszczycić się jednym z najlepiej zachowanych i najbogatszych zbiorów w kraju. Gromadzone są wszelkie materiały mówiące o miejscowych drukarniach i dokumentujące działalność zasłużonych drukarzy.
Muzeum organizuje cykliczne wydarzenia takie jak: warsztaty graficzne, konkursy graficzne, wystawy pokonkursowe, lekcje historii drukarstwa, prezentacje plastyków nieprofesjonalnych (wystawy), integracyjne pikniki drukarskie.
Muzeum znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i rokrocznie bierze czynny udział w Industriadzie.