Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Muzeum
Barbara Rozmus
tel 338512933, fax 338512932
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego
tel 338552250
Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
tel 338532913
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich
tel 338539515
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. Regera 6
Cieszyn

Muzeum zostało założone w roku 1802 przez Leopolda Jana Szersznika. Posiada Oddziały w Górkach Wielkich, Skoczowie i Wiśle. W Muzeum znalazły miejsce zbiory Generalnego Wikariatu w Cieszynie, Muzeum Szkolnego Macierzy z Orłowej, część kolekcji Brunona Konczakowskiego i wiele innych tworzących najbogatsze zbiory muzealne na Śląsku Cieszyńskim. W ramach Muzeum funkcjonują działy archeologii, historii, sztuki, techniki, etnografii i fotografii.
Ponadto w Muzeum działa biblioteka. Zgromadzono w niej książki z zakresu archeologii, historii, historii sztuki, techniki, fotografii, jak również muzeologii, muzealnictwa, nauki o książce oraz liczne bibliografie i słowniki. Odrębną grupę stanowią silesiaca, księgozbiór dotyczący historii Śląska i Śląska Cieszyńskiego, w języku polskim, czeskim i niemieckim.
Stała ekspozycja pt. „Na skrzyżowaniu dziejów i kultur” zlokalizowana jest na drugim piętrze Pałacu Larischów i zajmuje powierzchnię ponad 1000 m2. Chronologicznie obejmuje okres od prehistrorii do początku XX wieku, kiedy to doszło do ważnych dla Śląska Cieszyńskiego działań narodowościowo-niepodległościowych. Pierwsze z sal pokazują bogate zbiory archeologiczne dokumentujące najstarsze dzieje Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego. Kolejne pomieszczenia przenoszą zwiedzających w okres piastowski, kiedy książęta cieszyńscy odgrywali znaczącą rolę w skali europejskiej. Ich następcami na skutek wygaśnięcia linii piastowskiej zostali Habsburgowie. Wiele miejsca poświęcono roli szlachty i mieszczaństwa na przestrzeni wieków. Nie zapomniano o znaczeniu cechów rzemieślniczych oraz rozwoju przemysłu w XIX i początkach XX wieku, a na pierwszym piętrze urządzono zbrojownię. Jedna z sal poświęcona została ks. Janowi Leopoldowi Szersznikowi - założycielowi w roku 1802 muzeum, zaś akcentem współczesnym jest sala prezentująca prace Andrzeja Szewczyka. Znakomita większość ekspozycji stworzona została w oparciu o własne bogate zbiory. Ponadto muzeum organizuje wiele wystaw czasowych.