Muzeum Śląskie

Galeria
Muzeum
Danuta Piękoś
tel 327799300, fax 322599804
Muzeum Śląskie
ul. Al. Korfantego 3
Katowice

Na zwiedzających Muzeum Śląskie czekają wystawy czasowe z zakresu archeologii, etnografii, historii i fotografii, które są niejednokrotnie uzupełniane
o spotkania prowadzone przez znawców sztuki, historyków oraz antropologów. Oferta edukacyjna Muzeum Śląskiego to także wykłady i warsztaty dla dzieci oraz zajęcia przygotowane specjalnie dla osób niewidomych i niedowidzących. Misją
i szczególną troską Muzeum Śląskiego jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, materialnego i niematerialnego. Stąd w naszych projektach wiele miejsca poświęcamy ocaleniu wyjątkowych śląskich obyczajów, języka, historii oraz pamiątek. Niezwykle cenną kolekcją malarstwa polskiego w zasobach Muzeum Śląskiego są obrazy eksponowane w Galerii Malarstwa Polskiego 1800–1945 zaliczające się do największych osiągnięć sztuki polskiej. Na wystawie znajdziemy między innymi takie arcydzieła, jak obrazy Piotra Michałowskiego, Józefa Chełmońskiego, portrety pędzla Henryka Rodakowskiego i Jana Matejki oraz dzieła przedstawicieli Młodej Polski: Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Władysława Podkowińskiego, pejzaże Jana Stanisławskiego i portrety Olgi Boznańskiej. Uzupełnieniem oraz kontynuacją kolekcji jest Galeria Malarstwa Polskiego po 1945 r., do zwiedzenia której zapraszamy wszystkich miłośników sztuki współczesnej. Zbiór obejmuje malarstwo materii, abstrakcję geometryczną oraz emocjonalną, taszyzm, malarstwo metaforyczne, neoekspresjonizm oraz neofigurację. Nie mogło zabraknąć tutaj takich dzieł, jak „Kompozycja abstrakcyjna” Tadeusza Kantora, „Wieruszów” Edwarda Dwurnika czy „Poetyka Wsi Załęcze” Jerzego Dudy-Gracza.

Oddziałem Muzeum Śląskiego jest Centrum Scenografii Polskiej mieszczące się w budynku Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek.