Raciborskie Centrum Kultury

Ośrodek kultury
tel 324157239, fax 324149457
Dom Kultury Strzecha w Raciborzu
tel 324153214
Raciborskie Centrum Kultury
ul. Chopina 21
Racibórz

Raciborskie Centrum Kultury to miejska instytucja kultury. Stawia sobie za cel pogłębianie uczestnictwa w kulturze mieszkańców Raciborza i okolic poprzez różnorodne formy umożliwiające rozwijanie ich zdolności, zainteresowań i zamiłowań.
Troska o kulturę dla pracowników RCK oznacza przede wszystkim systematyczną edukację kulturalną. Placówka od wielu lat prowadzi systematyczną współpracę ze szkołami.
W ośrodku prowadzone są różnorodne zajęcia, działają koła zainteresowań i pracownie. Chętni mogą brać udział w zajęciach teatralnych, muzycznych, plastycznych, tanecznych i ruchowych. Oferta placówki jest interesująca także dla miłośników fantastyki, gier bitewnych, średniowiecza, zajęć rzemieślniczych i kuglarstwa. W ramach RCK działa ponadto Uniwersytet Dziecięcy.
Efektami pracy w grupach zajęciowych są spektakle teatralne, występy muzyczne oraz różnorodne projekty artystyczne, kulturalne i sportowe.
W ramach Raciborskiego Centrum Kultury działa Kino Przemko, które od 1990 roku prezentuje niekomercyjny repertuar. Ponadto w kinie spotykają się uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Filmowego Plus. Od 2001 roku jest tam także realizowany autorski program Szkolnej Akademii Filmowej, którego celem jest edukacja filmowa młodych widzów.