Śląski Teatr Tańca

Teatr
Marek Kołbuk
tel 322818253, fax 322818252
Śląski Teatr Tańca
ul. Żeromskiego 27
Bytom

Pierwszy polski, zawodowy zespół tańca współczesnego został założony w 1991 roku w Bytomiu przez dyrektora i choreografa Jacka Łumińskiego, który stworzył nową formę i styl w oparciu o bogate narodowe tradycje kulturalne. Styl choreograficzny Łumińskiego i tworzony przez niego materiał ruchowy wywodzą się z tradycyjnych oraz współczesnych form tanecznych i są ściśle związane z kulturą polską. Gdziekolwiek za granicą zespół występował czy też prowadził warsztaty uważano je za nieporównywalne i nowatorskie.
Śląski Teatr Tańca w swojej początkowej fazie był dziewięcioosobowym zespołem, do którego tancerze wybrani zostali na drodze audycji ogłoszonych w ogólnopolskich massmediach. Audycje przeprowadzone zostały przez założyciela i choreografa zespołu Jacka Łumińskiego oraz belgijskiego choreografa i tancerza Avi Kaisera.
W latach dwutysięcznych zespół Śląskiego Teatru Tańca liczył dziewięcioro tancerzy. Śląski Teatr Tańca występował i prowadził zajęcia warsztatowe w Polsce oraz w Niemczech, Izraelu, Słowacji, Republice Czeskiej, Szwajcarii, kilkakrotnie w USA oraz na Węgrzech. W repertuarze zespołu znalazły się spektakle Jacka Łumińskiego, Avi Kaisera (Belgia), Anny Sokolow (USA), Teresy Friedman (USA), Marka Haima (USA), Risy Jaroslow (USA), Melissy Monteros (USA), Stephanie Skura (USA), Wendella Beaversa (USA), Sama Costy (USA), Franka Handelera i Diane Elshout (Holandia), Christine Brunel (Niemcy), Henrietty Horn (Niemcy), Conrada Drzewieckiego oraz wznowienia historycznych prac choreograficznych Poli Nireńskiej – polskiej tancerki i choreografa doby międzywojennej – wznowienie przygotowane zostało przez Rimę Faber (USA).
Śląski Teatr Tańca prowadził także całoroczną działalność edukacyjną organizując regularne warsztaty dla tancerzy – zarówno dla osób dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci. Od 1994 roku organizował prestiżową Międzynarodową Konferencję Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, cieszące się olbrzymią popularnością.
W 2013 roku decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu, Śląski Teatr Tańca został zlikwidowany. Decyzja umotywowana była nieprawidłowościami finansowymi i trudną sytuacją placówki.
Na bazie Śląskiego Teatru Tańca powstał Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, który kontynuuje jego działania i idee.