Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

Teatr
Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
ul. Pl. Teatralny 1
Cieszyn

Secesyjny budynek teatru powstał w 1910 r. według projektu słynnych architektów wiedeńskich Ferdynanda Fellnera i Fryderyka Helmera. W latach 1910-1939 był własnością Niemieckiego Towarzystwa Teatralnego, które jednak, gdy Cieszyn znalazł się w granicach II Rzeczypospolitej (1918-1939), udostępniało swą salę także dla polskich przedstawień. W czasie okupacji teatrem zarządzał ówczesny niemiecki urząd miasta. Po wyzwoleniu Cieszyna (3 V 1945 r.), teatr zamiennie pozostawał w administracji Teatru Polskiego w Bielsku - Białej oraz władz miasta Cieszyna. Teatr prowadził ożywioną działalność impresaryjną i prezentował wszystkie spektakle, które w swoim repertuarze posiadał teatr bielski. Od 1993 r. Teatr im. Adama Mickiewicza pozostaje pod zarządem Miasta Cieszyna.
Posiada, jedną z nielicznych w Polsce, scenę obrotową. Wspaniałe wnętrze teatru niejednokrotnie przyciągało wielu twórców filmowych. Między innymi tutaj powstały niektóre sceny do filmu „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy oraz do telewizyjnego serialu biograficznego o Helenie Modrzejewskiej.
Teatr pełni ważną rolę kulturotwórczą i edukacyjną o zasięgu ponadregionalnym. Prowadzi wielostronną, impresaryjną działalność kulturalną poprzez zapraszanie i organizowanie występów: teatrów dramatycznych, teatrów muzycznych, zespołów operowych, zespołów operetkowych, zespołów baletowych, zespołów folklorystycznych, recitali autorskich, zespołów estradowych, koncertów muzycznych, zespołów kabaretowych. W budynku teatru organizowane są również: prezentacje osiągnięć zespołów amatorskich (chóry, dziecięce zespoły folklorystyczne, popisy dzieci cieszyńskich przedszkoli, amatorskie zespoły teatralne), sympozja, spotkania młodzieży, uroczystości jubileuszowe, popisy uczniów szkół regionu cieszyńskiego, pokazy charakteryzacji teatralnej i filmowej oraz warsztaty teatralne z mistrzem.