Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka

Sektor pozarządowy
Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka
ul. Tetmajera 4/2
Bielsko-Biała
Bogdan Oś - Prezes
tel 609725360

Stowarzyszenie "Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka" (AWRC) powstało w 2006 roku. Jego celem jest realizacja i wspieranie działań socjotwórczych i kulturotwórczych oraz kształtowanie i wspieranie aktywności społecznej. AWRC zajmuje się organizacją konferencji, warsztatów rozwoju twórczego, warsztatów teatralnych, warsztatów socjokreacji i autokreacji. Czynnie uczestniczy w działaniach kulturalnych i artystycznych miasta, regionu i kraju. Współpracuje z wieloma placówkami i organizacjami zajmującymi się kulturą, edukacją i rozwojem sztuki, a także z podmiotami gospodarczymi.
Przy AWRC zawiązała się grupa teatralna „TREMO” oraz grupa muzyczna „AXIS MUNDI”, które prezentują swoją twórczość w różnych miejscach regionu i kraju. Brały udział m.in. w wydarzeniach takich jak: I Polski Festiwal Didgeridoo w Mielniku, Noc Muzeów w Warszawie, Międzynarodowy Dzień Uchodźcy w Warszawie, I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej, Festival of Arts Body.Spirit.Urban w Raciborzu, Jarmark Sztuki w Jastrzębiu Zdrój, Art Klub „Piątawka”, Festiwal Ulicy Wzgórze oraz Festiwal Ulicy 11 Listopada w Bielsku-Białej, Dzień Ziemi w Andrychowie.
Od sierpnia 2008 AWRC przystąpiła do partnerskiej realizacji projektu Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej „OKO” ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego. W ramach partnerstwa podjęto wiele działań aktywizujących środowisko lokalne, m.in. konferencje, spotkania, festiwal, działania w przestrzeni publicznej, wystawy, wydarzenia okolicznościowe. Projekt zaowocował działaniem grupy dyskusyjnej Opinie.Konfrontacje.Dyskusje, Dyskusyjnego Forum Filmowego i Teatru Tekstu „OKO”.
Stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji projektu Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej (2007-2008). Udział w projekcie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) dla Górnego Śląska zaowocował zawiązaniem partnerstwa z Biurem Turystycznym „Sport Centrum” (2008). AWRC brało także udział w ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”, realizowanej przez Fundację Batorego i Szkołą Liderów.