Fundacja Galerii Bielskiej

Sektor pozarządowy
Fundacja Galerii Bielskiej
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała
tel 519 101 477
Wydarzenia Cykliczne:
Organizatorzy:

Fundacja Galerii Bielskiej powstała w 2011 roku. Przedmiotem zainteresowań organizacji jest kultura, sztuka, a także ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Fundacja działa przy Galerii Bielskiej BWA, promującej najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej - od malarstwa, po fotografię, performance, instalację i sztukę nowych mediów.
Jednym z głównych działań Fundacji jest utworzenie Klastra Kreatywnego „Lokomotywa kultury”. Działalnie to jest wynikiem projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", finansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy, a realizowanego przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011.
Pomysł zrodził się z potrzeby nawiązania ścisłej współpracy kultury z biznesem. Współpraca ta ma znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną i na systemy wartości panujące w naszym kraju - na zachowania ludzi, ich relacje - postrzeganie kultury jako elementu rozwoju człowieka, miasta, państwa.
Celem „Lokomotywy" jest odkrycie „klastrów" - czyli grup współpracy, społeczności gospodarczych - funkcjonujących w regionie bielskim, w sektorze kreatywnym oraz wsparcie tych grup. Projekt zakłada współdziałanie z lokalnymi instytucjami samorządowymi, wśród których Galeria Bielska BWA odgrywa ważną rolę kulturotwórczą, z lokalnymi firmami, artystami oraz ludźmi związanymi ze sztuką.