Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury

Sektor pozarządowy
Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury
ul.
Katowice
Dawid Komuda - Prezes
tel 663652001
Wiesław Bełz - Wiceprezes
tel 888618786, tel 32733401

Stowarzyszenie powstało w 2012 jako odpowiedź na potrzebę propagowania menadżerskiego podejścia w realizacji działań w sektorze kultury. Celem organizacji jest integracja środowiska menedżerów kultury, samokształcenie i wymiana doświadczeń zawodowych, a także edukacja i podnoszenie umiejętności menedżerskich. Stowarzyszenie stara się popularyzować nowe formy zarządzania kulturą. Prowadzi działalność wydawniczą, popularyzuje tematykę zarządzania kulturą w mediach, organizuje przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne, a także opiniuje i rekomenduje osoby na stanowiska menedżerskie w dziedzinie kultury.
Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania ze specjalistami w dziedzinie zarządzania kulturą oraz z osobami w interesujący sposób podchodzącymi do marketingu w zakresie przedsięwzięć kulturalnych.