Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

Sektor publiczny
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
Koszęcin

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” powstał w 1953 roku. Założycielem „Śląska” i jego dyrektorem artystycznym był profesor Stanisław Hadyna - syn śląskiego nauczyciela muzyki i znanego zbieracza pieśni ludowych.
Pozostając od dzieciństwa pod urokiem świata legendy i fantazji zamkniętego w pieśniach i tańcach ziemi śląskiej postanowił założyć zespół, który oddałby całe bogactwo i oryginalność śląskiego folkloru.
Na siedzibę Zespołu przeznaczono zamek w Koszęcinie. Ambicją Zespołu jest prezentowanie wielowiekowego folkloru śląskiego, który mimo występowania na olbrzymim zróżnicowanym terenie - zachowuje swoiste, jemu tylko właściwe oblicze.
Składają się na to charakterystyczne rytmy, zwroty, melodyczne tematy i teksty poszczególnych pieśni. Ponadto jedna z najcenniejszych wartości śląskiego folkloru jest zdolność przetwarzania wszystkiego na własny oryginalny sposób. Z czasem Zespół włączył do swojego repertuaru inne polskie pieśni i tańce oraz opracowania oper, oratoriów i muzyki sakralnej.
Wysoki poziom artystyczny Zespołu przyniósł mu uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe, z których wymienić można Śląską Nagrodę Muzyczną i Artystyczną, honorowy dyplom uznania Prezydenta USA, oraz dyplom uznania Ministra Kultury ZSRR itp. Tańce Zespołu pełne dynamiki i piękna ułożyła do muzyki Stanisława Hadyny Elwira Kamińska, pierwszy choreograf Zespołu i jego baletmistrzyni, jej artystyczne prace i osiągnięcia kontynuuje jej asystent i czołowy tancerz Zespołu Władysław Stefanik. Współpracownikami prof. Hadyny, nieżyjącego już dyrektora artystycznego i kompozytora programu byli także Alina Ilnicka, jako kierownik chóru oraz Józef Klimanek, jako kapelmistrz orkiestry.
Kraje, w których koncertował "Śląsk" to m.in.: Algieria, Australia, Belgia, Bułgaria, Chiny, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hong-Kong, Izrael, Jugosławia, Kanada, Korea, Mongolia, Meksyk, Norwegia, Rumunia, Tunezja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i ZSRR.