3. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych

Sztuki wizualne
27.06.2014 / 18:00
28.06.2014 / 10:00
29.06.2014 / 10:00
30.06.2014 / 10:00
01.07.2014 / 10:00
02.07.2014 / 10:00
03.07.2014 / 10:00
04.07.2014 / 10:00
05.07.2014 / 10:00
06.07.2014 / 10:00
07.07.2014 / 10:00
08.07.2014 / 10:00
09.07.2014 / 10:00
10.07.2014 / 10:00
11.07.2014 / 10:00
12.07.2014 / 10:00
13.07.2014 / 10:00
14.07.2014 / 10:00
15.07.2014 / 10:00
16.07.2014 / 10:00
17.07.2014 / 10:00
18.07.2014 / 10:00
19.07.2014 / 10:00
20.07.2014 / 10:00
21.07.2014 / 10:00
22.07.2014 / 10:00
23.07.2014 / 10:00
24.07.2014 / 10:00
25.07.2014 / 10:00
26.07.2014 / 10:00
27.07.2014 / 10:00
28.07.2014 / 10:00
29.07.2014 / 10:00
30.07.2014 / 10:00
31.07.2014 / 10:00
01.08.2014 / 10:00
02.08.2014 / 10:00
03.08.2014 / 10:00
04.08.2014 / 10:00
05.08.2014 / 10:00
06.08.2014 / 10:00
07.08.2014 / 10:00
08.08.2014 / 10:00
09.08.2014 / 10:00
10.08.2014 / 10:00
11.08.2014 / 10:00
12.08.2014 / 10:00
13.08.2014 / 10:00
14.08.2014 / 10:00
15.08.2014 / 10:00
16.08.2014 / 10:00
17.08.2014 / 10:00
18.08.2014 / 10:00
19.08.2014 / 10:00
20.08.2014 / 10:00
21.08.2014 / 10:00
22.08.2014 / 10:00
23.08.2014 / 10:00
24.08.2014 / 10:00
normalny - 6 zł
ulgowy - 3 zł
niedziele, święta - 1 zł
środy - bezpłatny
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała
Galeria Bielska BWA
tel 48 33 812 58 61
Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

27 czerwca – 24 sierpnia 2014

W Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej otwarty został 3. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych. Festiwal ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje 13 kategorii z różnych obszarów sztuki wizualnej: malarstwo, rysunek, grafikę, plakat, fotografię, rzeźbę, obiekt, instalację, ceramikę, tkaninę, film, wideo i performans. W tegorocznej edycji uczestniczy 166 artystów z Bielska-Białej i regionu bielskiego, których prace prezentowane są w kilku galeriach i muzeach. Festiwal jest kontynuacją dawnych wystaw środowiskowych bielskich artystów, członków Związku Polskich Artystów Plastyków. Wyróżnia go szeroka formuła uczestnictwa, prezentacji i konfrontacji postaw twórczych, a także otwarcie dla artystów nieposiadających dyplomu Akademii Sztuk Pięknych. Pierwsza edycja BFSW miała miejsce w 2007 roku.
„Artyści plastycy zawsze stanowili ważną i silną grupę, wpływającą na rozwój kultury w Bielsku-Białej. Już we wrześniu 1945 roku na Zamku Sułkowskich zorganizowali Wystawę Obrazów, w której brało udział dziewięcioro artystów, wykształconych jeszcze przed wojną, tworzących zalążek Związku Polskich Artystów Plastyków. Odtąd co roku, wiosną i jesienią, prezentowali prace wykonane przez coraz liczniejszych członków bielskiego Oddziału, a potem Okręgu ZPAP. W 1960 roku, dzięki ich staraniom powstał pierwszy w województwie śląskim Pawilon Wystawowy, zbudowany wyłącznie do prezentacji sztuki współczesnej. Po niemal 70. latach nastąpił taki rozwój, że konieczne stało się przeznaczenie wszystkich miejsc ekspozycyjnych w mieście do wystawienia najnowszych prac artystów Bielska-Białej i regionu.
Sam festiwal jednak ma bardzo egalitarny charakter, dając możliwość zaprezentowania się bardzo szerokiej grupy osób, które tworzą sztukę zawodowo i biorą udział w życiu artystycznym miasta i regionu.
Wystawy tegorocznej edycji festiwalu pokazują, że potencjał ten jest ogromny. Poziom jest zaskakująco wysoki, dzięki czemu każda z galerii będąca współorganizatorem festiwalu pokazuje bardzo ciekawy zestaw prac.
Wielką wartością festiwalu jest napływ młodych artystów, zwykle świeżych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, którzy mają możliwość debiutu na „swoim terenie”. Okazuje się też, że talent w obecnych czasach ma okazję objawić się nie tylko na studiach: jeden z najmłodszych artystów (rocznik 1994), bielszczanin mieszkający obecnie w Londynie, ma już na swoim koncie m.in. udział w wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz nagrodę w znaczącym międzynarodowym konkursie fotograficznym, reprezentowany jest przez znaną warszawską galerię sztuki” – mówi Agata Smalcerz, kurator festiwalu, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.
Podobnie, jak w poprzednich edycjach, festiwal wyszedł poza sale wystawowe, prezentując dzieła artystów w przestrzeni publicznej. Jednym z nich jest instalacja Ernesta Zawady, tworząca delikatną sieć rozciągniętą na wysokości 4 m nad placem obok Galerii Bielskiej BWA („W sieci”). Prezentowany był także obiekt Patryka Chwastka pt. „Bed Intruders Teatr”, przedstawiający samochód będący jednocześnie objazdowym teatrem.
Autorzy najciekawszych prac zostali nagrodzeni. Teresa Gołda-Sowicka otrzymała Nagrodę Główną Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta za najnowsze obrazy olejne pt. „Chmurzysko” i „Zmienność”; Tamara Berdowska za dwa malarskie reliefy „Bez tytułu” z 2014 roku otrzymała Nagrodę Sponsora AQUA SA. Przyznane zostały cztery Nagrody Specjalne Festiwalu w postaci zaproszenia do wystaw indywidualnych: dyrektor Galerii Bielskiej BWA uhonorowała bielską artystkę Karinę Czernek „za oryginalną technikę, dzięki której osiąga efekt przenikania płaszczyzn, łącząc subtelną ingerencję malarską z niezwykłym wyczuciem koloru” – wystawa indywidualna będzie miała miejsce w Galerii Bielskiej BWA, prezes Fundacji Centrum Fotografii przyznał nagrodę autorowi fotografii pejzażowej Piotrowi Targoszowi – artysta przedstawi prace w Galerii Fotografii B&B; dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej wyróżniła autora rzeźb ceramicznych Łukasza Karkoszkę; prezes Bielskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków zaprezentuje twórczość rzeźbiarki Joanny Żochowskiej – wystawa prac bielskiej artystki zainauguruje wkrótce działalność Galerii ZPAP w Bielsku-Białej.
Organizatorem festiwalu jest Galeria Bielska BWA, współorganizatorami: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Galeria Fotografii B&B i Fundacja Centrum Fotografii oraz Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Sponsor – Aqua SA.
Honorowy patronat nad festiwalem objął Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult.
Kurator festiwalu – Agata Smalcerz.
Istnieje możliwość zakupu prezentowanych prac.