36. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 1
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej odbywa się pod literackim patronatem poetki Haliny Poświatowskiej – jednej z najwybitniejszych postaci częstochowskiej kultury. Jest jednym z najstarszych konkursów poetyckich w Polsce, organizowanym od 1974 r.

W kolejnych edycjach tego przedsięwzięcia brali udział uznani poeci i krytycy literaccy, którzy zasiadali w jury, spotykali się z czytelnikami, prowadzili warsztaty poetyckie, uczestniczyli w panelach dyskusyjnych, recenzowali ukazujące się w kolejnych latach tomiki poetyckie z utworami laureatów.

Zwieńczeniem różnorodnych działań konkursowych są corocznie Konfrontacje Poetyckie, które mają charakter interdyscyplinarny. Stanowią płaszczyznę intelektualnych i artystycznych spotkań oraz forum dyskusji o poezji. Stwarzają możliwość konfrontowania twórczości literackiej w Turnieju Jednego Wiersza i doskonalenia warsztatu poetyckiego podczas zajęć warsztatowych i konsultacji z jurorami.

Organizatorzy zapraszają corocznie poetów, zarówno tych debiutujących jak również autorów z dorobkiem literackim.

Halina Poświatowska związana jest z Częstochową wieloma wątkami swojej biografii. Tutaj się urodziła, spędziła dzieciństwo i wczesną młodość, tutaj miała rodzinny dom, do którego wracała. Halina Poświatowska uczyła się w częstochowskich szkołach. Jako poetka debiutowała w „Gazecie Częstochowskiej”. W rodzinnym mieście spoczęła na zawsze na cmentarzu św. Rocha.

Miasto zachowuje pamięć o wybitnej postaci częstochowskiej kultury. Najbardziej wymownym znakiem tej pamięci jest Dom Poezji – Muzeum im. Haliny Poświatowskiej zrekonstruowany na posesji rodziny Mygów a prowadzony przez brata poetki Zbigniewa Mygę. Formę Izby Pamięci przyjęła placówka prowadzona w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie, gdzie zgromadzono liczne przedmioty i pamiątki związane z poetką. Pozostały miejsca i adresy, gdzie czasowo zamieszkiwała rodzina Mygów wraz z córką m. in. przy ul. Kordeckiego, oznaczone tablicą pamiątkową i kamienica przy Alei NMP 4. Postać sławnej częstochowianki upamiętnia ulica Haliny Poświatowskiej a także Ławeczka w III Alei NMP. Inną formą pamięci o znanej poetce są imprezy literackie i artystyczne pod jej patronatem.

Najdłuższą tradycję i rozpoznawalność ma Ogólnopolski Konkurs Poetycki oraz Konfrontacje Poetyckie im. Haliny Poświatowskiej, organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, który jest także realizatorem Prezentacji Recytatorskich Poezji Lirycznej im. Haliny Poświatowskiej, Regionalnego Turnieju Wiedzy o Halinie Poświatowskiej a także trasy spacerowej po mieście „Śladami Haliny Poświatowskiej” w ramach imprezy „Poetycka Częstochowa”.

Poezja i postać Poświatowskiej utrzymuje się ciągle w obszarze zainteresowań kolejnych pokoleń. Ponadczasowość tej twórczości i przedwczesne odejście poetki zapewniają jej nieustanną młodość w pamięci czytelników i ciągłą fascynację młodych ludzi zarówno osobowością poetki jak i jej poezją.