Akcja crowdfundingowa Trans*Festiwal

Konferencja/ kongres/ debata
Performance
Interdyscyplinarne
23.03.2015 / 09:00
24.03.2015 / 09:00
25.03.2015 / 09:00
26.03.2015 / 09:00
27.03.2015 / 09:00
28.03.2015 / 09:00
29.03.2015 / 09:00
30.03.2015 / 09:00
31.03.2015 / 09:00
01.04.2015 / 09:00
02.04.2015 / 09:00
03.04.2015 / 09:00
04.04.2015 / 09:00
05.04.2015 / 09:00
06.04.2015 / 09:00
07.04.2015 / 09:00
08.04.2015 / 09:00
09.04.2015 / 09:00
10.04.2015 / 09:00
ul.
Katowice
Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

Fundacja Kultura dla Tolerancji zaprasza do współtworzenia Trans*Festiwalu – pierwszego tak dużego wydarzenia w Krakowie w całości poświęconego tematyce transpłciowości i różnorodności płciowej.

„Trans*” w nazwie festiwalu oznacza wszelkie identyfikacje i ekspresje płciowe, inne od jednoznacznie męskich lub kobiecych bądź jednoznacznie kobiece lub męskie, ale odmienne od płci przypisanej przy urodzeniu. Ostatnia litera w skrócie LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transpłciowe) od dawna jest traktowana przez ruch na rzecz osób nieheteronormatywnych po macoszemu. Organizatorzy chcą, przynajmniej częściowo, wypełnić ten brak.

Trans*Festiwal jest częścią projektu “Transpłciowość i różnorodność płciowa w kulturze” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Aby zrealizować festiwal z większym rozmachem niż początkowo planowany, organizatorzy starają się o pozyskanie dodatkowych środków.

Proszą o wsparcie dowolną kwotą na http://polakpotrafi.pl/projekt/trans-fest, każda kolejna złotówka przybliża ich do sukcesu. Wpłaty pokryją część kosztów związanych z promocją festiwalu, organizacją wystaw oraz organizacją sekcji Trans*Cafe, czyli cyklu prezentacji, dyskusji oraz warsztatów o tematyce trans*. Fundusze zdobyte podczas akcji crowdfundingowej pomogą osiągnąć jego międzynarodowy wymiar. Organizatorzy będą mogli opłacić przyjazd zagranicznych gości i gościń - trans*aktywistów/trans*aktywistek i trans*artystek/trans*artystów - oraz zakup materiałów na warsztaty.

Akcja crowdfundingowa pozwoli zrealizować Trans*Festiwal tak, jak to sobie organizatorzy wymarzyli. Udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu będzie bezpłatny.

Honorowy Transonat nad festiwalem objęła Fundacja Trans-fuzja.