„Dzień Młodego Naukowca”

Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

W czwartek 26 listopada 2015 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się „Dzień Młodego Naukowca”.

Celem spotkania jest przybliżenie młodym naukowcom, w tym studentom, doktorantom i młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym, możliwości pozyskiwania środków na finansowanie badań z konkursów zewnętrznych (NCN, NCBR, MNiSW, KE). Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z ofertą zarówno jednostek finansujących badania ze środków krajowych, jak i zagranicznych, a także uzyskania praktycznych informacji przydatnych podczas aplikowania o środki finansowe.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Rejestracja uczestników: http://dn.us.edu.pl/dmn.

Program - www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/pliki/program_dzien_mlodych_naukowcow.pdf