INAUGURACJA JUBILEUSZOWEGO 65. SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2017/2018

Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

INAUGURACJA JUBILEUSZOWEGO 65. SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2017/2018
22 września godzina 16:00
Podczas Inauguracji 65. Sezonu artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny odbędzie się premiera choreografii z regionu Spisza. Ta kompozycja jest brakującym ogniwem w programie tańców góralskich Zespołu „Śląsk”, dlatego jej realizacja będzie pewnego rodzaju
spoiwem dla artystycznej prezentacji regionu. Twórcą choreografii jest Pani Maria Wnęk - regionalistka, etnograf, muzykolog, tancerka i śpiewaczka oddana bez reszty swoim ideałom regionalizmu spiskiego,
ceniona w świecie artystycznym tego regionu, rozsławiająca dobre imię Spisza w całej Europie.