JACEK PROSZYK - Ślady bielskich Żydów w Izraelu

Sztuki wizualne
15.05.2014 / 15:00
16.05.2014 / 10:00
17.05.2014 / 10:00
18.05.2014 / 10:00
19.05.2014 / 10:00
20.05.2014 / 10:00
21.05.2014 / 10:00
22.05.2014 / 10:00
23.05.2014 / 10:00
24.05.2014 / 10:00
25.05.2014 / 10:00
26.05.2014 / 10:00
27.05.2014 / 10:00
28.05.2014 / 10:00
29.05.2014 / 10:00
30.05.2014 / 10:00
31.05.2014 / 10:00
01.06.2014 / 10:00
normalny - 6 zł
ulgowy - 3 zł
środy - bezpłatny
niedziele, święta - 1 zł
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała
Galeria Bielska BWA
tel +48 33 812 58 61
Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

CZWARTEK, 15 MAJA
godz. 15.00 - odsłonięcie muralu Ireny Sendlerowej na ścianie budynku przy
ul. Stojałowskiego 19
godz. 16.00 - odsłonięcie tablicy na fasadzie Galerii Bielskiej BWA, upamiętniającej 6 tys. Żydów z Bielska-Białej i okolic, zamordowanych podczas II wojny światowej
godz. 16.30 - wernisaż wystawy

Na wystawę składają się fotografie reportażowe i dokumentalne autorstwa Jacka Proszyka, religioznawcy, badacza historii i kultury społeczności żydowskiej oraz przedwojennych ruchów religijnych na terenie Bielska-Białej.

Prezentowane zdjęcia zostały wykonane w Izraelu, podczas pobytu Jacka Proszyka na stypendium doktoranckim Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2010 roku. Nawiązując do bogatej, wielokulturowej historii Bielska-Białej, autor podczas wyjazdu poszukiwał śladów Żydów, którzy przed wojną zamieszkiwali to miasto. Na ponad 30 prezentowanych fotografiach (wybranych z około pięciu tysięcy), uwiecznione zostały przedmioty, dokumenty, wydawnictwa, odznaczenia, a także miejsca i budynki związane z bielskimi Żydami.
Wystawa fotografii prezentowana jest w miejscu szczególnym - Galeria Bielska BWA znajduje się w budynku, na miejscu którego do 1939 roku stała synagoga.
Otwarciu wystawy towarzyszyć będą inne wydarzenia. Na ścianie budynku przy ulicy Stojałowskiego 19 odsłonięty zostanie mural Ireny Sendlerowej, który jest częścią programu ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Klamra. Kolejnym wydarzeniem będzie odsłonięcie tablicy na fasadzie Galerii Bielskiej BWA, która ma upamiętnić 6 tys. Żydów
z Bielska-Białej i okolic zamordowanych podczas II wojny światowej.

Jacek Proszyk - urodzony w 1973 roku, wychowany w Skoczowie, zamieszkały w Jaworzu, od wielu lat związany jest z Bielskiem-Białą. Religioznawca, autor publikacji poświęconych historii, religii i kulturze Żydów zamieszkujących niegdyś tereny dzisiejszego Bielska-Białej i okolicy. W czerwcu 2012 roku obronił pracę doktorską „Pomiędzy ortodoksją, haskalą a syjonizmem. Przemiany społeczne i religijne w żydowskich gminach wyznaniowych w Bielsku i Białej Krakowskiej w latach 1918-1939", na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.Wystawa fotografii prezentowana jest w miejscu szczególnym - Galeria Bielska BWA znajduje się w budynku, na miejscu którego do 1939 roku stała synagoga.