KONFRONTACJE / NEGOCJACJE Artysta wobec historii i tradycji kulturowych

Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

12 III 2015 / 18:00 / Strefa Centralna


Tematyka historyczna, zarówno ta dotycząca przeszłości poszczególnych jednostek, jak i całych grup społecznych, jest zazwyczaj w sztuce efektem celowej strategii oraz przyjętej koncepcji dzieła, ale może też stanowić wyraz głębszych, wewnętrznych procesów zachodzących w podświadomości indywidualnej i/lub zbiorowej. Na gruncie neoawangardy przykładem działań artystycznych zgłębiających obszary nieświadomości są te autorstwa m.in. Władysława Hasiora, Tadeusza Kantora czy Jerzego Beresia. Spieranie się z tradycją oraz tożsamością narodową i zarazem artystyczny alians z nią cechowały w szczególności większość działań akcyjnych trzeciego z wymienionych artystów. Bereś pełnił tu rolę zarówno „podmiotu-demiurga”, jak i „dowodu rzeczowego”. Ten typ twórczości ma jednak swoich oponentów w polskiej i światowej sztuce. Podważają oni modernistyczne i patriotyczne identyfikacje, parodiują i karykaturują wiodące narracje sztuki, polityki, historii (Zbigniew Libera,, Artur Żmijewski, Piotr Uklański, Łódź Kaliska).

https://www.youtube.com/watch?v=s4LIkbkSeN4

Roman LEWANDOWSKI
Krytyk i teoretyk sztuki, niezależny kurator, wykładowca akademicki, autor blisko 250 publikacji, a także projektów wystawienniczych w galeriach polskich i zagranicznych. Wykłada wiedzę o sztuce współczesnej w Katedrze Intermediów w ASP w Krakowie.
 
 
 
KONFRONTACJE / NEGOCJACJE
Autorskie wykłady o sztuce współczesnej Romana Lewandowskiego
Kontynuacja cyklu wykładów ukazujących związki problematyki artystycznej XX i XXI wieku ze współczesną rzeczywistością kulturową.
 
Wstęp wolny. Informacje: grazyna.tereszkiewicz@ck.art.pl.