Odjazdowy Bibliotekarz 2016 w sosnowieckiej Książnicy

Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

Już 11 czerwca 2016 (sobota) po raz czwarty ruszamy w trasę z Odjazdowym Bibliotekarzem! Niecodzienny rajd rowerowy połączony z odjazdowym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, to świetna okazja do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, z pasjonatami literatury i sportu, bo w końcu kto powiedział, że oczytanie i kondycja fizyczna nie mogą iść w parze?! Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy, a także formularz zgłoszeniowy do pobrania.
Regulamin akcji „Odjazdowy Bibliotekarz 2016”

1. Lokalnym organizatorem akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu zwana dalej Organizatorem, we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 11

2. Odjazdowy Bibliotekarz to kampania, w ramach której organizowane są przejazdy rowerowe: bibliotekarzy, czytelników oraz ogółu miłośników słowa pisanego, biblioteki i rowerów, połączona z aktywizacją czytelnictwa i promocją aktywnego modelu życia.

3. Cele akcji to:
a. promowanie biblioteki i czytelnictwa,
b. integracja społeczności lokalnych,
c. integracja środowiska bibliotekarskiego,
d. propagowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu.

4. Odjazdowy Bibliotekarz jest organizowany w dn. 11.06.2016 r.

5. Zgłoszenia przyjmowane są do 10.06.2016 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz dostępnego w każdej placówce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.

6. Dzieci i młodzież zobowiązane są do przejazdu w kaskach i pod opieką opiekuna.

7. Dzieci biorące udział w rajdzie muszą mieć ukończone 10 lat.

8. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń Organizatorów oraz służb porządkowych.

9. Osoby biorące udział w rajdzie zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników.

10. Kolorem obowiązującym w ubiorze uczestników jest pomarańczowy.

11. Zbiórka w dniu 11.06.2016 r. o godz. 10.00 będzie miała miejsce pod siedzibą Filii nr 13, ul. Krakowska 26

12. W rajdzie nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem substancji pobudzających i odurzających.

13. Organizator imprezy uprawniony jest do dokumentowania jej przebiegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.

14. Uprasza się osoby biorące udział w rajdzie o posiadanie zapasowej dętki rowerowej.

15. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeniowej oraz do zmiany trasy przejazdu bez podania przyczyny.

17. Dane osobowe wszystkich uczestników rajdu będą przechowywane w bazie danych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).

18. Uczestnicy rajdu oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych w regionalnych mediach, na stronach internetowych Organizatora i lokalnych portali internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).

19. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora Rajdu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Joanna Grząba 32 266 14 37
Agnieszka Pytlik 32 292 38 89
Małgorzata Baczyńska 32 266 64 72


Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich o/Sosnowiec.

Patroni medialni: portal internetowy sosnowiec.pl oraz portal internetowy sosnowiecki.pl.