Odjazdowy Bibliotekarz 2018 w sosnowieckiej Książnicy

Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

Już 2 czerwca 2018 (sobota) po raz szósty ruszamy w trasę z Odjazdowym Bibliotekarzem! Niecodzienny rajd rowerowy połączony z odjazdowym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, to świetna okazja do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, z pasjonatami literatury i sportu, bo w końcu kto powiedział, że czytanie i kondycja fizyczna nie mogą iść w parze?! Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy, a także formularz zgłoszeniowy do pobrania.
Regulamin akcji „Odjazdowy Bibliotekarz 2018”
1. Lokalnym organizatorem akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu zwana dalej Organizatorem, we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 11 i Miejskim Klubem Maczki.
2. Patronatem honorowym rajd objął Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński.
3. Odjazdowy Bibliotekarz to kampania, w ramach której organizowane są przejazdy rowerowe: bibliotekarzy, czytelników oraz ogółu miłośników słowa pisanego, biblioteki i rowerów, połączona z aktywizacją czytelnictwa i promocją aktywnego modelu życia.
4. Cele akcji to:
a. promowanie biblioteki i czytelnictwa,
b. integracja społeczności lokalnych,
c. integracja środowiska bibliotekarskiego,
d. propagowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu.
5. Odjazdowy Bibliotekarz jest organizowany w dn. 2.06.2018 r.
6. Zgłoszenia przyjmowane są do 1.06.2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz dostępnego w każdej placówce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.
7. Zgłoszenia można:
• dostarczyć osobiście do każdej placówki bibliotecznej na terenie miasta w godzinach jej otwarcia
• przesłać e-mailem na adres: f4@biblioteka.sosnowiec.pl
8. Dzieci i młodzież zobowiązane są do przejazdu w kaskach i pod opieką dorosłego.
9. Dzieci biorące udział w rajdzie muszą mieć ukończone 10 lat.
10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń Organizatorów oraz służb porządkowych.
11. Osoby biorące udział w rajdzie zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników rajdu.
13. Kolorem obowiązującym w ubiorze uczestników jest pomarańczowy.
14. Zbiórka w dniu 2.06.2018 r. o godz. 10.00 będzie miała miejsce przed siedzibą Filii nr 13 - Maczki, ul. Krakowska 26.
15. W rajdzie nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem substancji pobudzających i odurzających.
16. Organizator imprezy uprawniony jest do dokumentowania jej przebiegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.
17. Uprasza się osoby biorące udział w rajdzie o posiadanie zapasowej dętki rowerowej.
18. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeniowej oraz do zmiany trasy przejazdu bez podania przyczyny.
20. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.24. ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182). Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników rajdu będą przechowywane w bazie danych Organizatora, jednocześnie wszystkim uczestnikom rajdu oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia rajdu.
21. Uczestnicy rajdu oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych (imię i nazwisko) w mediach, na stronach internetowych Organizatora i portali internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182).
22. Wszelki pytania należy kierować do Organizatora Rajdu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Joanna Grząba 32 266 14 37
Agnieszka Pytlik 32 292 38 89

Kilka dodatkowych informacji:

Start: Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 13, ul. Krakowska 26
Meta: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Skwerowa 21
W programie:
• ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek
• zabawy sportowe dla dzieci
• bookcrossing
• konkurs niespodzianka z nagrodami
• dobra zabawa!!!
Trasa biegnie przez maczkowskie lasy i okolice.
Długość trasy: ok. 30 km.
Tempo trasy: wolne :))
Sponsorzy: Lewiatan, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Patronat medialny: Zagłębie.FM, Kurier Miejski, Silesia Kultura.