Razem dla pokoju. Pax! Shalom! Salam! Dialog międzywyznaniowy

Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

Koncert „Razem dla pokoju. Pax! Shalom! Salam!” nawiązuje do idei dialogu międzyreligijnego znajdującego wyraz w organizowanych Katowicach od kilku lat spotkaniach z udziałem przedstawicieli różnych religii. Gośćmi specjalnymi tego muzycznego wieczoru będą przedstawiciele Kościoła katolickiego, ewangelickiego, prawosławnego, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach oraz uczestnicy konferencji w ramach Dnia Islamu w Kościele Katolickim. Międzyreligijny wymiar odnajdzie publiczność w programie koncertu, do udziału w którym Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” zaprosiła znanych i cenionych artystów. W chrześcijańskiej części koncertu zaśpiewają Servi Domini Cantores – zespół księży wokalistów, absolwentów wydziałów wokalno-aktorskich polskich akademii muzycznych, z którym od wielu lat współpracuje wybitny pianista-kameralista Grzegorz Biegas. Znane muzyczne tematy wywodzące się z muzyki żydowskiej i arabskiej podejmie w swoim występie Etnos Ensemble, jeden z najbardziej rozpoznawalnych młodych zespołów specjalizujący się w aranżacjach muzyki etnicznej i zachwycający zawsze publiczność swoimi autorskimi kompozycjami. Warto dodać, że Etnos Ensemble jest tegorocznym laureatem programu stypendialnego „Młoda Polska”.

Bezpłatne wejściówki dostępne są w biurze IPiUM Silesia (pl. Sejmu Śląskiego 2, parter, pokój 20) lub telefonicznie 32 219 33 44 w. 33.