Sławomir Brzoska - NIC POZA PUSTYNIĄ

Sztuki wizualne
29.01.2016 / 18:00
30.01.2016 / 10:00
31.01.2016 / 10:00
01.02.2016 / 10:00
02.02.2016 / 10:00
03.02.2016 / 10:00
04.02.2016 / 10:00
05.02.2016 / 10:00
06.02.2016 / 10:00
07.02.2016 / 10:00
08.02.2016 / 10:00
09.02.2016 / 10:00
10.02.2016 / 10:00
11.02.2016 / 10:00
12.02.2016 / 10:00
13.02.2016 / 10:00
14.02.2016 / 10:00
15.02.2016 / 10:00
16.02.2016 / 10:00
17.02.2016 / 10:00
18.02.2016 / 10:00
19.02.2016 / 10:00
20.02.2016 / 10:00
21.02.2016 / 10:00
Normalny, ulgowy - 1 zł
środy - bezpłatny
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała
Galeria Bielska BWA
tel +48 33 812 58 61
Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

Wystawa prac Sławomira Brzoski, prezentująca rysunki, rzeźby, instalacje, obiekty i wideo tworzone przez artystę od 1996 roku. Główną instalację w dużej sali galerii, podświetloną światłem UV, artysta stworzy na miejscu, dedykując dzieło tej galeryjnej przestrzeni.
– „Tytuł wystawy, to wyrwany z kontekstu fragment suprematystycznego tekstu Kazimierza Malewicza, cyt.: „Żadnych obrazów rzeczywistości – żadnych wyimaginowanych przedmiotów – nic, poza pustynią!”, który w świetle wystawy może wydawać się nieco przewrotny, ale oddaje on moje odczucia wobec pustych miejsc, jakie w różnych miejscach świata eksploruję. Jest to również tytuł jednego z ostatnich zrealizowanych przeze mnie obiektów” – wyjaśnia Sławomir Brzoska.

Sławomir Brzoska, poza aktywnością twórczą, zajmuje się nomadycznym doświadczaniem świata. – „Celem moich podróży jest wędrowanie samo w sobie, ciągłe przemieszczanie się, któremu towarzyszy nieustanna czujność wobec wszystkiego, co w drodze napotykane. Intuicja raczej, niż zgłębianie, studiowanie, poznawanie. Zależy mi na doświadczaniu permanentnego stanu bycia w drodze. Wędrowanie pozwala na włączenie się ponownie w naturalny rytm świata, co było udziałem pierwotnych nomadów, którzy traktowali wszystko wokół siebie jako źródło hierofanii, a każdą czynność postrzegali w kategoriach sakralnego rytuału” – mówi artysta.
Swoją wielką podróż dookoła świata, jaką artysta odbył w latach 2007–2008, odwiedzając 23 kraje, od Ameryki Południowej począwszy, poprzez Oceanię, Australię, Azję i Bliski Wschód, kierując się głównie do miejsc, które zachowały swoją archaiczność, Sławomir Brzoska zdokumentował w projekcie pt. „Rok wędrującego życia”, dając wyraz temu, jak bliska jest mu filozofia ludzi będących w ciągłym ruchu. – „To pierwotna, archaiczna intuicja, którą wyrażają zarówno kroczący rytualnymi ścieżkami śpiewu Aborygeni, jak i tańczący Derwisze. Staję po stronie spychanych na margines koczowników, widząc w takim sposobie życia nie tylko nasze korzenie jako gatunku, ale i moralną czystość” – podkreśla artysta.

Sławomir Brzoska urodził się 22 kwietnia 1967 w Szopienicach na Górnym Śląsku. Studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie (1991–1995); dyplom z rzeźby w pracowni prof. Jerzego Fobera. Kierownik 9 Pracowni Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z którym jest związany od 1997 roku, oraz Pracowni Działań Przestrzennych w Katedrze Intermediów i Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (od 2012). Profesor zwyczajny od 2012 roku. Autor 57 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 130 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą; autor performansów i akcji artystycznych prezentowanych na kilku kontynentach. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, sztuką w przestrzeni publicznej, wideo, land artem oraz performansem.


Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11; tel./faks 33 812 58 61, 33 812 41 19
e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl
Dyrektor: Agata Smalcerz
Galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00.
Cena biletu na wystawę – 1 zł; środy – wstęp bezpłatny.