Sławomir Brzoska - „Płynna tożsamość. Przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury”

Sztuki wizualne
21.01.2016 / 10:00
22.01.2016 / 10:00
23.01.2016 / 10:00
24.01.2016 / 10:00
25.01.2016 / 10:00
26.01.2016 / 10:00
27.01.2016 / 10:00
28.01.2016 / 10:00
29.01.2016 / 10:00
30.01.2016 / 10:00
31.01.2016 / 10:00
01.02.2016 / 10:00
02.02.2016 / 10:00
03.02.2016 / 10:00
04.02.2016 / 10:00
05.02.2016 / 10:00
06.02.2016 / 10:00
07.02.2016 / 10:00
08.02.2016 / 10:00
09.02.2016 / 10:00
10.02.2016 / 10:00
11.02.2016 / 10:00
12.02.2016 / 10:00
13.02.2016 / 10:00
14.02.2016 / 10:00
15.02.2016 / 10:00
16.02.2016 / 10:00
17.02.2016 / 10:00
18.02.2016 / 10:00
19.02.2016 / 10:00
20.02.2016 / 10:00
21.02.2016 / 10:00
22.02.2016 / 10:00
23.02.2016 / 10:00
24.02.2016 / 10:00
25.02.2016 / 10:00
26.02.2016 / 10:00
27.02.2016 / 10:00
28.02.2016 / 10:00
29.02.2016 / 10:00
01.03.2016 / 10:00
02.03.2016 / 10:00
03.03.2016 / 10:00
04.03.2016 / 10:00
05.03.2016 / 10:00
06.03.2016 / 10:00
normalny, ulgowy - 1 zł
środy - bezpłatny
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała
Galeria Bielska BWA
tel +48 33 812 58 61
Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

Na wystawie w dolnej sali Galerii Bielskiej BWA pokazane zostaną dziecięce rysunki – plon projektu, jaki artysta realizował w trzech miejscach odległych geograficznie, ale charakteryzujących się zanikaniem kultur i tradycji.

– „Będą to głównie rysunki przywiezione z Doliny Baliem w Zachodniej Papui, pustynnej części środkowego Omanu, oraz rysunki dzieci z Górnego Śląska, będące odpowiedzią na pytania dotyczące przeszłości oraz wizji przyszłości. Praca z dziećmi była jednym z działań w badaniach naukowych pt. „Płynna tożsamość”, jakie prowadziłem i nadal prowadzę w ramach grantu otrzymanego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dodatkowo będzie można obejrzeć film dokumentalny przybliżający życie w papuaskiej Dolinie Baliem, a także część dokumentacji działań landartowskich, jakich dokonywałem na pięciu kontynentach pod wspólnym tytułem „Szkice w podróży” – mówi Sławomir Brzoska.

Do udziału w projekcie artysta zaprosił dzieci w wieku 9–11 lat, znajdujące się w okresie przechodzenia z tzw. ideoplastyki do fizjoplastyki (tj. od rysowania schematu do rysunku zbliżonego do realizmu). – „Jednym z celów moich badań było sprawdzenie tezy, związanej z orientacją idiograficzną, próbującą na podstawie dziecięcych rysunków określić relacje autora ze światem w jakim żyje. Chciałem przekonać się, czy rzeczywiście uwarunkowania geograficzne i kulturowe mają drugorzędne znaczenie w kreacji dzieci w tym samym wieku, reprezentujących całkowicie odmienne tradycje. Czy rysunki różnią się jedynie detalami i „klimatem kolorystycznym” – wyjaśnia Sławomir Brzoska.

Całość projektu prezentuje wydana pod koniec 2015 roku pod redakcją naukową Sławomira Brzoski ponad 100-stronicowa publikacja pod tym samym tytułem: „Płynna tożsamość. Przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury”, w której znalazły się reprodukcje prac plastycznych dzieci, fotografie i teksty analityczne w wersji polskiej i angielskiej autorstwa dr hab. Kingi Kuszak, Ewy Kokot i Józefa Blachy, a także wprowadzenie autora.

Sławomir Brzoska urodził się 22 kwietnia 1967 w Szopienicach na Górnym Śląsku. Studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie (1991–1995); dyplom z rzeźby w pracowni prof. Jerzego Fobera. Kierownik 9 Pracowni Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z którym jest związany od 1997 roku, oraz Pracowni Działań Przestrzennych w Katedrze Intermediów i Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (od 2012). Profesor zwyczajny od 2012 roku. Autor 57 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 130 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą; autor performansów i akcji artystycznych prezentowanych na kilku kontynentach. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, sztuką w przestrzeni publicznej, wideo, land artem oraz performansem.

Wstęp na wystawę wynosi 1 zł; w środy wstęp bezpłatny.