TEATR A PART (Polska): Przepaść głębi - PREMIERA

Liczba osób, które wezmą udział w tym wydarzeniu: 0
Zaloguj się, aby dołączyć do wydarzenia

20. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A PART

SPEKTAKL TYLKO DLA WIDZÓW DOROSŁYCH!

„Przepaść głębi” to przedstawienie-instalacja, dotykająca kwestii macierzyństwa, a raczej jego najbardziej dosadnego, fizycznego aspektu, samego porodu, a także lęków przed porodem, obaw okołoporodowych i czasu bezpośrednio po nim, połogu i depresji poporodowych. Ten obszar kobiecego losu, który bywa nadal tabu i spychany jest najchętniej na margines dyskursu o macierzyństwie jako doświadczeniu wyłącznie pięknym i podniosłym stanowi dla wielu kobiet ekstremalne doświadczenie formacyjne. W „Przepaści głębi” zestawiamy ze sobą przeciwieństwa: cud życia, jakim jest poczęcie, ciąża i pojawienie się nowego istnienia z „piekłem macierzyństwa”, bólem fizycznym, jego skatologiczną i okrutną dosłownością oraz pełnymi obaw, niepewności i samotności cierpieniami psychicznymi przyszłych i młodych matek. Powstawaniu spektaklu towarzyszyły rozmowy z kobietami w różnym wieku o ich doświadczeniach okołoporodowych oraz obawach i stanach związanych z taką ewentualnością w przyszłości. Tytuł spektaklu nawiązuje do terminu psychoanalitycznego określanego jako „przepaść głębi” oznaczającego potworny, mroczny nastrój, w który zdarza się popadać ludziom tuż po tym, gdy wykonają krok, po którym nie ma już odwrotu.
W przedstawieniu wykorzystano amatorskie i instruktażowe filmy, zaczerpnięte z zasobów internetu oraz materiał wideo, przygotowany specjalnie do przedstawienia z udziałem 30 kobiet. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Pań - uczestniczek projektu. Bez Was nie powstałby ten spektakl.

Teatr A Part jest niezależnym teatrem autorskim reżysera Marcina Hericha. To teatr narracji wizualnej, metafory i symbolu. Twórcę teatru interesuje w przekazie artystycznym to, co niewerbalizowalne, zawarte w emocjach, popędach i tajemnicach egzystencji: imponderabilia. Teatr kontynuuje i rozwija niektóre z wątków artystycznych i organizacyjnych nieistniejącego już alternatywnego katowickiego Teatru Cogitatur. Przedstawienia Teatru A Part, który obchodzi w tym roku swoje 10-cio lecie, były prezentowane w blisko 30 krajach na pięciu kontynentach.

Zamysł, reżyseria, scenografia: Marcin Herich

Scenariusz, choreografia: Marcin Herich i Monika Wachowicz
Realizacja wideo: Marcin Herich i Marlena Niestrój
Występuje: Monika Wachowicz
Muzyka: fragmenty utworów Jana Sebastiana Bacha oraz zespołu Ulver
Miejsca dostępne tylko na parterze. Ilość miejsc ograniczona (25)!

Bilety: 25 zł (ilość miejsc ograniczona)