Budynek dawnego kościoła Dominikanek w Raciborzu

Budynki użyteczności publicznej
gotycki
1334
Budynek dawnego kościoła Dominikanek w Raciborzu
ul. ul. Gimnazjalna 1
Racibórz

Murowany kościół klasztorny pw. Ducha Świętego w Raciborzu został zbudowany w 1334 roku. Wcześniej najprawdopodobniej znajdowała się tu drewniana kaplica oraz drewniane zabudowania klasztorne. Historia klasztoru Dominikanek w Raciborzu związana jest ściśle z księciem Przemysłem - pierwszym księciem samodzielnego księstwa raciborskiego. W 1299 roku złożył publicznie przyrzeczenie, iż ufunduje w mieście klasztor Dominikanek. Na krótko przed śmiercią powtórzył swoją wolę w testamencie z 1306 roku i jednocześnie uściślił miejsce, w którym klasztor ma powstać, wskazując na teren obok bramy św. Mikołaja. Książę Przemysł nadał Dominikankom szczególny przywilej nakazując zwolnić klasztor od wszelkich ciężarów i danin na rzecz księcia. Kościołowi nadano formę dość prostej bryły, która jest częścią pierzei, przylegającą do budynków klasztoru. Wieża kościelna pochodzi z późniejszego okresu. Obecnie trudno określić dokładne daty rozbudowy klasztoru i kościoła z powodu licznych pożarów jakie dotknęły na przestrzeni wieków Racibórz. Klasztor istniał do 1810 roku, kiedy to w wyniku sekularyzacji świątynię przejęli ewangelicy, zaś klasztor przemianowano na Królewsko-Ewangelickie Gimnazjum. Wyposażenie kościoła zostało sprzedane innym parafiom. Od 1927 roku w miejscu tym mieści się siedziba Muzeum miejskiego, które dziś może pochwalić się bogatymi zbiorami. W celu przystosowania obiektu do wymogów muzeum nawę główną podzielono stropami na trzy kondygnacje (prezbiterium zachowało swój wygląd). W kościele oglądać można między innymi freski: XVII-wieczny Salve Regina oraz drugi przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego. Świątynia, jak i klasztor pełniła również funkcje grobowca.