Były klasztor Bernardynów w Aleksandrówce

Obiekty sakralne
Były klasztor Bernardynów w Aleksandrówce
ul. Święta Anna
Aleksandrówka

Klasztor założony został na planie czworoboku z wewnętrznym wirydarzem. Zdobią go dekoracje stiukowe z XVII w. i obrazy z XVIII w. Na uwagę zasługuje znajdujący się we wnętrzu świątyni obraz realizujący motyw dance macabre. W skład zespołu klasztornego wchodzi także barokowy kościół wzniesiony na planie krzyża z kaplicami w ramionach transeptu. We wnętrzu znajduje się późnogotycka, polichromowana figura z lipowego drewna przedstawiająca św. Annę Samotrzeć. Przed kościołem od strony zachodniej znajduje się dziedziniec odpustowy otoczony z trzech stron krużgankami. W narożniku stoi murowana dzwonnica. To jeden z dwóch polskich Klasztorów Sióstr Dominikanek Klauzurowych (drugi znajduje się w Krakowie). Obiekt pierwotnie był siedzibą Bernardynów, którzy rezydowali tu od początków XVII wieku.