Cerkiew prawosławna pw. Wiary, Nadziei i Miłości w Sosnowcu

Obiekty sakralne
Prokofiew z Piotrkowa
1888-1889
Cerkiew prawosławna pw. Wiary, Nadziei i Miłości w Sosnowcu
ul. Jana Kilińskiego 39
Sosnowiec

Cerkiew prawosławna w Sosnowcu została wzniesiona w latach 1888-1889. Inicjatorami budowy byli sosnowieccy przemysłowcy (Schoenowie, Heinrich Dietel, Konrad Gamper i inni), którym zależało na kształtowaniu pozytywnych relacji z rosyjską władzą. Świątynię wzniesiono dla miejscowych Rosjan, w głównej mierze – pracowników kolei i urzędników administracji, stąd jej ulokowanie w pobliżu dworca kolejowego.
Cerkiew zyskała wezwanie Wiery, Nadziei, Luby oraz ich matki św. Zofii. Świątynia została wzniesiona zgodnie z planami nieistniejącej cerkwi w Mławie. Autorem projektu był Prokofiew z Piotrkowa.
Budynek wykonano z cegły i kamienia. Cerkiew jest wzniesiona na planie krzyża równoramiennego. Ponad centralną częścią w kształcie ośmioboku znajduje się cebulasty hełm. Wejście do cerkwi stanowi fronton w kształcie oślego grzbietu. Za nim wznosi się wysoka wieża. Charakterystycznym elementem świątyni jest czteropiętrowa dzwonnica, umieszczona nad sklepieniem. Fundatorem ośmiu dzwonów był Henryk Dietel, który wspierał także późniejsze prace remontowe.
Wnętrze cerkwi jest jasne i wykonane w stylu klasycystycznym. Na uwagę zasługuje dębowy ikonostas wykonany przez moskiewskiego artystę Lebiediewa. Fundatorami dzieła byli bracia Schoenowie. W jego centralnej części można zobaczyć ikony Chrystusa, św. Włodzimierza oraz patronek świątyni – św. Zofii z córkami. Interesująca jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, podarowana przez częstochowskich kolejarzy.