Dawna remiza strażacka w Bytomiu-Łagiewnikach

Budynki użyteczności publicznej
Historyzm
1911
Dawna remiza strażacka w Bytomiu-Łagiewnikach
ul. Prosta 4
Bytom

Łagiewniki to dzielnica Bytomia, sąsiadująca z Chorzowem i Świętochłowicami. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1254 roku, kiedy to teren Łagiewnik był bardziej rozległy. Do 1951 były siedzibą gminy Łagiewniki, od tego roku znalazły się w ramach terytorium Bytomia.
Historia dzielnicy związana jest z przemysłem hutniczym i wydobywczym. Już w 1791 roku na terenie Łagiewnik powstała pierwsza kopalnia. Następnie powstawały huty i kolejne punkty wydobycia węgla. Wynikiem takiego stanu rzeczy był przemysłowy charakter dzielnicy.
W roku 1911 na terenie Łagiewnik została wybudowana remiza strażacka. Jest dzisiaj wpisana do rejestru zabytków. Budynek, wybudowany w stylu historyzmu, posiada wyjątkową, drewnianą wieżę. Niegdyś służyła ona do prowadzenia obserwacji. Wieża i cała remiza znajdują się obecnie na terenie prywatnym, należącym do serwisu Fiata.