Drewniana dzwonnica w Paczynie

Obiekty sakralne
1679
Drewniana dzwonnica w Paczynie
ul. Wiejska 67
Paczyna

Drewnianą dzwonnicę wybudowano w 1679 roku przy nieistniejącym już kościele. Kościółek posiadał murowaną zakrystię i prezbiterium. Sama dzwonnica, zachowana do dziś, powstała na planie kwadratu w konstrukcji słupowej, a jej fundamenty stanowią polne kamienie. Zwężające się ku górze ściany oszalowano deskami, których zwieńczeniem jest izbica i dach namiotowy pokryty jest gontem. W 1975 roku drewniany zabytek został poddany gruntownym pracom konserwatorskim.