Dwór i park podworski na ul. Pojdy w Leszczynach

Pałace / Dwory
II połowa XIX wieku
Dwór i park podworski na ul. Pojdy w Leszczynach
ul. Pojdy 35
Czerwionka-Leszczyny

Na terenie Leszczyn można podziwiać zabytkowy park pałacowy zlokalizowany przy ul. Ks. Pojdy. Został założony w drugiej połowie XIX wieku dzięki inwestycjom ówczesnego właściciela terenów – Konrada Bartela. Z jego inicjatywy powstał także, znajdujący się w centralnej części parku – pałac. Po śmierci właściciela dziedziczka majątku – córka Konrada – Helena Eickl sprzedała ziemie Spółce Akcyjnej Królewska Huta.
Park jest usytuowany na terenie o różnorodnej rzeźbie. W jego centralnej części można podziwiać neoklasycystyczną rezydencję wzniesioną w stylu włoskich willi w miejscu wcześniejszego drewnianego dworu. Gmach zbudowano na planie prostokąta. Fasadę urozmaica czworoboczna wieża przy głównym wejściu, a elewacje boczne – niewielkie ryzality. Pałac posiada dwie kondygnacje, a przykrywa go płaski dach poprzedzony dekoracyjnym belkowaniem. Na uwagę zasługują także gzymsy, obramowania okienne i portal dekorujący drzwi wejściowe. Ozdoby charakter ma także ostatnia kondygnacja wieży z tarasem. Budynek służy obecnie jako siedziba biblioteki.
Otaczający zamek park miał charakter krajobrazowy i swobodną kompozycję. Obecnie jego pierwotny, regularny układ został zatarty. Przed dworem znajduje się jednak geometryczny podjazd z gazonem. W parku można znaleźć liczne okazy dębów szypułkowych, klonów i lip. Do założenia prowadzą trzy aleje dojazdowe.