Gmach archikatedry pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach

Obiekty sakralne
Klasycyzm
klasycystyczny
Zygmunt Gawlik i Franciszek Mączyński
1927-1954
Gmach archikatedry pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach
ul. Plebiscytowa 49
Katowice

Największa archikatedra w Polsce. Gmach budowany w stylu klasycystycznym w latach 1927-1954 powstał według projektu Zygmunta Gawlika i Franciszka Mączyńskiego. Władze wojewódzkie Polski Ludowej zadecydowały o modyfikacji i ostatecznie kopułę katedry obniżono ( o 38 metrów mniej niż w projekcie) i bryła obecnie liczy 64 metry wysokości. Mury archikatedry wybudowano z dolomitu wydobywanego w Imielinie.

Na fasadzie katedry widnieje napis: Soli Deo honor et gloria - Jedynie Bogu cześć i chwała. Na dachu umieszczono 5 dzwonów i największy z nich waży 3,5 tony. Całość budowli przykryta jest kopułą, na której mieści się widoczna z daleka latarnia z krzyżem. Od strony Kurii Metropolitalnej widoczne są freski Drogi Krzyżowej zdobiące wejście do krypty.

Wnętrze katedry nie jest jednolite. Pierwotnie projektował je X. Duniowski, jednak nie dokończył swojego dzieła. Portal główny tworzą masywne drzwi (trzy pary, środkowe z płaskorzeźbami). Największym obiektem wnętrza katedry jest olbrzymia figura Chrystusa, wisząca w prezbiterium.
Na chórze znajdują się 43-głosowe organy mechaniczne, natomiast w prezbiterium umieszczono 17-głosowe organy chórowe.